Amendementen CKenG dwingen partijen om keuzes te maken in debat over zwembad

Nadat eerder het College ‘een voorstel waar helemaal niemand blij van wordt‘ aan de Raad heeft voorgelegd, dreigt het debat over de nieuwe zwemvoorziening in Castricum uit te gaan als een nachtkaars. Op donderdag 15 februari staat de volgende behandeling van het onderwerp op de agenda. Eigenlijk blijven er bijna geen andere opties over dan de keuze tussen instemmen met een slecht voorstel of afdwingen dat het College zijn eigen voorstel terugneemt, waarna de behandeling na de verkiezingen door de nieuwe Raad wordt voortgezet.

Een Gezonde gemeente, waar Sport & Beweging aan bijdragen

Nu de andere partijen in de gemeenteraad om de hete soep heendraaien, heeft CKenG drie amendementen (aanpassingsvoorstellen) ingediend waardoor het debat scherper gevoerd zal kunnen worden. Alle fracties zullen per amendement hun standpunt kenbaar moeten maken en daarmee kleur bekennen. Dat helpt om het slechte voorstel vanuit het College op punten te verbeteren en het helpt inwoners om duidelijk te krijgen waar de verschillende partijen nu eigenlijk voor staan.

Waar CKenG in dit dossier voor staat is al lang en breed bekend: voor een Gezonde gemeente, waar Sport & Beweging belangrijk aan bijdragen. Wij willen de facilitering daartoe voor de komende generatie en decennia goed op orde krijgen. Het debat over het nieuwe zwembad kan wat ons betreft daarom vanaf nu inzoomen op drie relevante keuzes:

  1. De meest geschikte locatie: Veld 5 van FC Castricum: zie amendement locatie
  2. De invulling van deze locatie: De Varianten 7 en 8 nader onderzoeken: zie amendement varianten
  3. Duurzaamheid: Een hoger niveau dan BENG dat nu wordt voorgesteld: zie amendement duurzaamheidsniveau

De openbare vergadering over het voorstel van het College en de drie amendementen van CKenG vindt donderdagavond plaats vanaf 19:30 in de Raadzaal van het Gemeentehuis.

Afbeelding: Artist Impression Bureau Olco voor Locatie Veld 5 FC Castricum

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *