CKenG dringt aan op spoedig besluit over het zwembad

Zwembad ‘De Witte Brug’ is in 2020 technisch afgeschreven. Eigenlijk is dat nu al het geval. Door verouderde techniek wordt er onnodig veel energie verbruikt. Dat is slecht voor het milieu, maar ook slecht voor de financiën. De jaarlijkse subsidie van de gemeente, circa € 350.000, verdwijnt namelijk rechtstreeks naar de bankrekening van de energieleveranciers. Als partij die sport, bewegen en gezondheid hoog in het vaandel heeft staan, vindt CKenG dat het nú tijd is voor daadkracht.

Projectgroep

Wij zijn van mening dat een zwembad aangemerkt dient te worden als basisvoorziening in een gemeente met bijna 35.000 inwoners en veel water (zee, vijvers, Alkmaardermeer). Eigenlijk zijn de meeste partijen in de Gemeenteraad, met uitzondering van GDB, dat wel met onze fractie eens. De Raad heeft daarom al twee jaar geleden een Projectgroep ingesteld, die een uitstekend rapport over de Toekomst van het Zwembad heeft samengesteld. Dit rapport is in september 2015 in de Raad besproken, waarna het in bureauladen verdween omdat voormalig wethouder Klijnstra het onderwerp geen prioriteit vond.

Inmiddels zit er een nieuw College in de bestuursvleugel. De coalitiepartijen hebben in hun akkoord gesteld, dat er medio 2018 een besluit zal worden genomen over De Witte Brug. Dat vindt CKenG veel te laat. Nadat het besluit is genomen duurt het namelijk nog geruime tijd voordat de plannen gerealiseerd zullen zijn. Als we het proces niet bespoedigen, dan valt het dak van het huidige zwembad straks vanzelf met een grote plons in het chloorwater.

Motie

Onze fractie heeft daarom een motie ingediend om het besluit te nemen voorafgaand aan de behandeling van de Voorjaarsnota in juni 2017. Deze nota vormt namelijk de opmaat naar de samenstelling van de begroting voor 2018 en de meerjarenraming voor de jaren erna. Het is ons ook onduidelijk waarom het College geen voortgang in het dossier wil brengen. Kennelijk is men bang om de gemeente daadkrachtig te besturen.

Er speelt, politiek gezien, nog een belangrijk aspect. De grond onder en naast het huidige zwembad is van grote waarde. De mogelijke opbrengst zou tussen de € 3 en € 3,7 miljoen kunnen liggen, wat een aanzienlijk startkapitaal betekent voor nieuwbouw elders. Maar ook qua ligging. Castricum is namelijk dringend op zoek naar (zogenaamde inbrei-) locaties waar gebouwd kan worden. Door de lange wachtlijst met Castricumse woningzoekenden en de komst van statushouders moeten er namelijk op korte honderden woningen worden gebouwd. Als het nieuwe zwembad op Noord-End wordt gerealiseerd, dan biedt de Van Rensdorpstraat goede mogelijkheden voor bebouwing.

Besluitvorming

De motie van CKenG is 7 juli behandeld in de gemeenteraad. Daarbij heeft sportwethouder Schijf (GDB) gesteld dat hij niet veel voelt voor het bespoedigen, maar dat hij ‘zal doen wat de Raad hem opdraagt’. Daarom is belangrijk dat de motie wordt aangenomen. Op 14 juli wordt erover gestemd. Het besluit zal het verschil maken tussen een moderne zwemvoorziening voor scholen, verenigingen en recreanten binnen afzienbare tijd of nog jarenlang doorbrengen in een gedateerde, energieslurpende ‘faciliteit’ waar dringend onderhoud nodig is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *