CKenG maakt zich hard voor realisatie van een hospice in Limmen

Een hospice is een zorginstelling in huiselijke sfeer voor terminale patiënten. Artsen, verpleegkundigen, vrijwilligers en familie zetten zich samen in voor een zo goed mogelijk kwaliteit van leven in de laatste fase. Er is in Nederland een grote vraag naar hospicezorg, maar in de gemeente Castricum ontbreekt deze voorziening.

Dit terwijl de Stichting Hospice Castricum zich al jaren inspant om een geschikte locatie te vinden. Dat is eerder niet gelukt, omdat de investeringskosten in een gebouw zodanig hoog waren dat realisatie niet haalbaar bleek. Het bestuur van de Stichting was dan ook verheugd toen het in contact kwam met een familie in Limmen, die in bezit is van een stuk grond dat zich uitermate goed leent als locatie voor een hospice. Het perceel is prachtig gelegen en biedt uitzicht op de opkomende zon.

College laat aanvraag in de bureaula liggen

De familie draagt het hospice een warm hart toe en is bereid om de grond om niet ter beschikking te stellen. Bovendien wil men daarop een fraai boerderij-achtig gebouw realiseren, dat helemaal voldoet aan de voor een hospice gestelde eisen. Het plan is dat de boerderij voor een gering bedrag gehuurd kon worden en dat de Stichting zelf de inrichting, het personeel en de aanloopkosten voor haar rekening zal nemen.

Een geweldige oplossing, waarvoor het bestuur van de Stichting in april 2017 per brief contact opname met het College van B&W. Het verzoek werd gedaan om medewerking te verlenen in de vorm van een bouwvergunning. Maar Burgemeester en Wethouders reageerden niet op het verzoek. Toen de Stichting naar verloop van tijd informeerde naar de stand van zaken, bleek de brief zoekgeraakt maar uiteindelijk weer teruggevonden. In de maanden die volgden bleef het verzoek echter opnieuw onbeantwoord in de bureaula.

Wethouder stelt Rode Kruis-gebouw voor

Inmiddels had er wel een oriënterend gesprek plaatsgevonden met wethouder Swart. Daaruit bleek de werkelijke reden voor de vertragingstactiek: het College voelde er niks voor om medewerking te verlenen aan het verzoek tot realisatie van een hospice in het buitengebied van Limmen. Volgens wethouder Swart is het voormalige Rode Kruis-gebouw aan de Van Speykkade een veel beter idee.

Dat pand is echter in alle opzichten ongeschikt. De locatie bevindt zich tussen bebouwing en de noodzakelijke, grootscheepse aanpassingen zijn financieel onhaalbaar. Reden voor de Stichting Hospice Castricum om na zoveel jaren van inspanning de moed op te geven, tenzij er alsnog zicht komt op realisatie aan de Schoolweg in Limmen.

CKenG steunt de Stichting Hospice Castricum

Onze fractie steunt de Stichting van harte. CKenG vindt het onbegrijpelijk dat voor een zorgvraag als een hospice het gemeentebestuur zo nonchalant omspringt met het verzoek tot medewerking van artsen en bevolking, in deze vertegenwoordigd door het bestuur van de Stichting. Hoe is het mogelijk om eerst een brief kwijt te raken, vervolgens na het terugvinden niet te beantwoorden en de initiatiefnemers met een kluitje het riet in te sturen naar een andere, minder geschikte en veel duurdere locatie?

Ondertussen is de brief nog steeds niet door het College beantwoord. Wat veroorzaakt de onverschilligheid van de bestuurders van VVD, D66, CDA en GDB? Speelt het een rol dat een aantal van hen pertinent tegen ‘bouwen in het buitengebied’ is? Is hun politieke agenda belangrijker dan terminale zorg voor inwoners in hun laatste levensfase? Allemaal vragen die zij dienen te beantwoorden! CKenG overweegt om over deze zaak een spoeddebat aan te vragen.

Oók goede oplossing voor het Biljart en Bridge Centrum

Verder vinden wij dat het voormalige Rode Kruis –gebouw juist een uitstekend locatie is voor het Biljart en Bridge Centrum (BBC), dat ook dringend geschikte huisvesting nodig heeft. Door medewerking te verlenen aan realisatie van de hospice in Limmen en het pand aan de Van Speykkade beschikbaar te stellen aan de biljarters en bridgers wordt in meerdere wensen tegelijk voorzien. Dát is waar CKenG zich hard voor maakt in de aanloop naar én volgend op de aankomende verkiezingen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *