CKenG maakt zich sterk voor startersleningen

Dankzij een starterslening kunnen (jonge) mensen, die voor de eerste keer een huis willen kopen, vaak net dat beetje extra lenen dat nodig is om de koop te financieren. Hoewel dit type leningen in nogal wat plaatsen in Nederland wordt ingezet is het aan de gemeente en de politieke wil van de gemeenteraad om lokale kopers de gelegenheid te bieden.

CKenG maakt zich hard voor startersleningen. Want hoewel zowel College als Raad in Castricum het bouwen voor jongeren en starters als speerpunt hebben benoemd in het woningbouwprogramma tot 2030, is er in de begroting tot en met 2018 merkwaardig genoeg geen budget opgenomen voor het verstrekken van deze leningen. In het egalisatiefonds zit echter een reserve van anderhalve ton, terwijl de regels van dat fonds het mogelijk maken om geld aan de reserve te onttrekken ten behoeve van het faciliteren van startersleningen. Doen dus, vindt onze fractie.

Startersleningen in Castricum een succes

In de gemeente Castricum is het aanbieden van startersleningen in het recente verleden een succes gebleken. Zo werden 31 van de 48 woningen in het project Villa Rotonda aangekocht met behulp van zo’n lening. De inzet ervan zorgt bovendien voor doorstroming (de kopers laten een huurwoning achter die dan weer beschikbaar komt voor andere woningzoekenden) en voor een evenwichtige bevolkingsopbouw in de nabije toekomst omdat jongeren niet worden gedwongen ‘het dorp uit te vluchten’ als ze een woning willen kopen.

CKenG heeft daarom een motie ingediend, die donderdag 6 november tijdens het begrotingsdebat wordt behandeld. Klik hier om de motie te lezen: 05 CkenG Motie startersleningen CKenG. De kosten voor de gemeente voor het verstrekken van 20 startersleningen ad. € 25.000 beperken zich overigens tot een bedrag van maximaal € 37.500 (drie jaar rentederving, te betalen rente en beheerskosten van SVn).

Huis kopen met een starterslening in Castricum

Heb jij plannen om een huis te kopen in Castricum en wil je gebruik maken van een starterslening? Dan ben je erbij gebaat dat de Gemeenteraad op 6 november instemt met de motie van CKenG! Verder gelden dan de volgende regels voor je:

  • De aanvrager is een in de gemeente Castricum woonachtige verblijfsgerechtigde persoon die op het moment van de aanvraag minimaal één jaar zelfstandig een huurwoning bewoont of minimaal één jaar inwonend is. In geval van een aanvraag door twee personen geldt het criterium voor beiden;
  • De aanvrager is niet eerder in het bezit geweest van een koopwoning;
  • De verwervingskosten van de woning mogen in totaal niet hoger zijn dan de maximale NHG grens (€ 265.000);
  • ​Onder de verwervingskosten wordt verstaan de koop-/aanneemsom met daarbovenop de bijkomende kosten zoals overdrachtsbelasting, renteverlies tijdens de bouw, notariskosten, makelaarskosten en afsluitkosten voor de lening. Bij bestaande bouw wordt hiervoor 6% van de koopsom en eventuele verbeterkosten gerekend en bij nieuwbouw 6% over de koop-/aanneemsom en eventueel meerwerk;
  • Verbeterkosten zijn toegestaan voor de berekening van de hoogte van de Starterslening. Het is toegestaan maximaal 7,5 % van de v.o.n. prijs mee te nemen voor meerwerk;
  • Zowel de eerste als de tweede hypotheek dient te worden verstrekt onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG);
  • De maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 30.000.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *