CKenG vraagt om aandacht voor sport en een gebiedsvisie voor Noord-End

Castricum kent duizenden inwoners die regelmatig sporten en bewegen. Velen van hen zijn lid van een sportclub, anderen zijn daar nauw bij betrokken omdat bijvoorbeeld hun kinderen in verenigingsband actief zijn. Vreemd genoeg krijgt dit onderwerp nauwelijks aandacht in de Gemeenteraad van Castricum.

Toekomst zwembad de Witte Brug

Ondertussen zitten de betrokkenen gelukkig zelf niet stil. Zo heeft de werkgroep die zich het afgelopen jaar bezig heeft gehouden met de toekomst van Zwembad de Witte Brug haar rapport klaar. Daarin worden aanbevelingen gedaan hoe Castricum straks weer decennia vooruit kan met een duurzaam en energiezuinig zwembad, wat voldoet aan de verwachtingen ten aanzien van recreanten, schoolzwemmen, reddingsbrigade, sportclubs en toerisme. Wanneer de Jacob Rensdorpstraat wordt verlaten komt die relatief kostbare en gunstig gelegen grondpositie beschikbaar voor andere bestemmingen. De opbrengsten daarvan kunnen dan beschikbaar komen van de sportsector in algemene zin en voor het nieuwe zwembad in het bijzonder. Een energiezuinig bad vraagt om minder gemeentelijke subsidie, dus ook die middelen vallen vrij. Interessant is de vraag wat de locatie moet worden. De opstellers van het rapport denken aan sportcomplex Noord-End.

Gebiedsvisie Noord-End

De sportverenigingen die daar al langer gevestigd zijn, zoals FC Castricum en de korfballers van Helios, hebben ondertussen ook gewerkt aan een gezamenlijke visie. Uitgangspunt daarbij is het optimaal benutten van de beschikbare accommodaties. Modernisering van de huidige (verzuilde) indeling zou ruimte bieden voor meerdere verenigingen, mogelijk ook sportclubs die nu nog elders gevestigd zijn. Dat zou dan weer besparingen opleveren die meegenomen kunnen worden in de herinrichting die de verenigingen voor ogen hebben. Infrastructureel lijkt Noord-End daarvoor de perfecte locatie: het sportpark heeft een centrale ligging binnen onze drie kernen (zeker voor sporters die met de fiets komen) en aangezien trainingen en wedstrijden vaak ’s avonds en in het weekend plaatsvinden kunnen bezoekers gebruik maken van de grote parkeerplaats bij het Jac.P. Thijssecollege, die alleen op werkdagen overdag in gebruik is. Bovendien is er aan de achterkant van het complex, langs de N203, nog een groot aantal vierkante meters ‘snippergroen’ beschikbaar.

Ook interessant zijn de posities van Multisport Berg en Bal (tennis-, squash- en skifaciliteiten) en sporthal De Bloemen. Berg en Bal zit (te?) ruim in zijn behuizing terwijl De Bloemen beschikt over 1,7 sporthal (een volledige en een kleinere zaal) met op 1.500 met (fiets-) afstand sporthal De Enterij in Limmen die niet altijd vol zit en voor een deel wordt gebruikt door Castricumse verenigingen. Al deze accommodaties hebben een kantine, beheersfuncties en kleedkamers met douches, inclusief schoonmaken en onderhoud. Hoewel de exploitatiekosten niet altijd voor rekening van de gemeente zijn (of worden doorbelast), geldt dat vaak wel voor groot onderhoud. Kan dat allemaal nu niet slimmer en effectiever vraagt CKenG zich af, waarbij het optimaal benutten van de (toekomstbestendige) capaciteit leidt tot betere voorzieningen voor sporters zonder dat dit meer geld kost? Wij roepen ook om derden in de plannen te betrekken, zoals het Jac.P. Thijssecollege, dagbesteding voor gehandicapten en ouderen, etc.

Motie CKenG

Daar waar de politiek geen zin heeft om over sport te praten, wil CKenG dat juist wel. Wij dringen erop aan om dat College en ambtenaren serieus in gesprek gaan met de initiatiefnemers van het zwembad en van de sportverenigingen. Om gezamenlijk te komen tot een gebiedsvisie voor Noord-End, waar de Raad een besluit over kan nemen en waar onze inwoners veel sportplezier aan kunnen beleven. De partijen in de gemeenteraad hebben hun mond vol over het luisteren naar initiatieven uit de samenleving en deze te ondersteunen (de zogenaamde ‘overheidsparticipatie’). Het sportcomplex Noord-End is een prachtige casus om te zien of deze partijen die participatie alleen met de mond belijden of ook in de praktijk durven waar te maken. Dat begint dan met het steunen van de motie die CKenG over dit onderwerp heeft ingediend.

De motie roept op om te komen tot een gebiedsvisie, die gereed moet zijn als straks in 2016 ook de ‘Nota Publieke Bekostiging’ beschikbaar komt. Die nota moet duidelijkheid brengen in de huidige kosten voor de gemeenschap voor voorzieningen waar direct (via bijvoorbeeld subsidies) of indirect (via bijvoorbeeld accommodaties of onderhoud) wordt bijgedragen. De publieke bekostiging betreft overigens niet alleen sport, maar ook cultuur, welzijn en andere zaken. Het is onze bedoeling om binnen redelijke termijn over de visie (‘hoe kijken we tegen onze toekomst aan?’) en de financiering (‘hoe betalen we de plannen die in de visie zijn opgesteld?’) te debatteren. Omdat het onze ervaring is dat de gemeenteraad én het College spontaan kramp krijgen als het over sport en bewegen gaat, hebben wij hen in de aanloop van dat debat uitgedaagd om de sportbeleving beter te leren kennen, door mee te doen aan een hardlooprondje langs de verschillende sportcomplexen van Castricum op 21 augustus. Onze fractie is reuze benieuwd wie van de politieke bestuurders deze uitdaging aandurft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *