CKenG wil dat vandalisme halt wordt toegeroepen

Helaas neemt het vandalisme in Castricum snel toe. Er is sprake van grote overlast bij Geesterduin, wekelijks worden bushokjes gesloopt en afgelopen weekend zijn in het centrum zeven auto’s vernield.

Voor CKenG is daarmee de maat vol. Onze fractie wil op korte termijn in debat met de portefeuillehouder (burgemeester Mans) over de oorzaken, het (gebrek aan) toezicht en de te nemen maatregelen om verder vandalisme te voorkomen.

De urgentie is ingegeven door het feit dat vandalisme juist in de zomermaanden hoogtij viert. Wellicht ten overvloede merkt CKenG op dat vernieling van hun eigendommen grote impact heeft op onze inwoners en dat er daarom alles aan gedaan moet worden om dit te voorkomen.

Het debat zal nog voor het zomerreces moeten plaatsvinden. Opties zijn donderdagavond 7 juli en donderdagavond 14 juli.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *