CKenG wil een structurele oplossing voor loslopende honden

Honden houden de gemoederen in Castricum flink bezig. De gemeente heeft een aantal jaren geleden negen gebieden aangewezen waar honden los mogen lopen. Deze losloopgebieden bevinden zich allen in de kern Castricum. De meeste zijn vanwege ligging, afmeting, gebrek aan afrastering of veiligheid feitelijk ongeschikt als losloopgebied. In Limmen en Akersloot mogen honden helemaal niet loslopen. Eigenaren van honden zijn dus aangewezen op het strand (dat kan alleen ’s winters) en op losloopgebied Noord-End dat wel geschikt is om honden te laten rennen.

Maar Noord-End kent ook andere gebruikers: hardlopers, wandelaars, scholieren, omwonenden en agrariërs die schapen houden. De ontmoetingen tussen deze gebruikers hebben de afgelopen jaren tot een aantal incidenten geleid. De burgemeester heeft daarop het loslopen van honden verboden en geprobeerd om de verschillende gebruikers tot elkaar te brengen. Dat is niet gelukt.

CKenG wil een structurele oplossing voor loslopende honden. De partij draagt het College in een eigen motie op tot het opstellen van een Nota Hondenbeleid, zoals in veel andere gemeenten al eerder is gebeurd. En dan niet een korte passage in de Nota Dierenwelzijn. Wij vragen om een samenhangend beleid waarin geregeld wordt op welke wijze loslopende honden en andere gebruikers veilig en in goede harmonie samen kunnen gaan, bijvoorbeeld door herindeling van gebieden, (semi-permanente) afrasteringen, toegangshekken, bebording, verbreding van sloten, aanwijzen zwemwatergebied voor honden, afstand tot scholen en speelplaatsen en anderszins.

“Wij willen dat het College infrastructurele aanpassingen voorstelt voor de huidige losloopgebieden zoals Noord-End en losloopgebieden aanwijst voor de kernen Limmen en Akersloot, ,waarbij de belangen en veiligheid van zowel honden, hun eigenaren als van andere gebruikers zijn gewaarborgd” zegt Roel Beems, fractievoorzitter en lijsttrekker van CKenG, “Het goed inrichten van losloopgebieden kost geld. De gemeente ontvangt 113.000 Euro per jaar aan hondenbelasting. Laten we die opbrengsten gebruiken om deze zaak nu eens goed te regelen”.

Er zijn veel partijen betrokken bij loslopende honden. Gewoon stoppen met praten, zoals sommige andere partijen voorstellen, is volgens CKenG niet de juiste weg. Beems: “zolang er geen structurele oplossing is met draagvlak onder alle betrokkenen, zullen de problemen blijven bestaan. Ieder willekeurig incident zal veel aandacht krijgen en voor de Burgemeester aanleiding zijn tot een (definitief)  aanlijnverbod. Daardoor heeft de oproep om te stoppen met praten een averechts effect. CKenG kiest liever voor een lange termijn-oplossing waarbij al deze zaken beleidsmatig worden vastgelegd. En als het aan ons ligt wordt dat een oplossing waar alle betrokken zich goed in kunnen vinden en die zo snel mogelijk wordt uitgevoerd”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *