Coalitie Castricum bereikt akkoord

Nadat eerder de onderhandelaars namens CKenG, VVD, D66 en PvdA al een akkoord hadden bereikt, hebben met een aantal marginale aanpassingen nu ook de fracties van deze partijen ingestemd. Daarmee is het Coalitieakkoord 2014 – 2018 voor de gemeente Castricum een feit. De naam “Ondernemend en Sociaal vooruit” doet recht aan de ambities die College en Coalitie voor ogen hebben. De inbreng van de vier partijen is onder de zes domeinen opgenomen op hoofdlijnen. De komende periode zullen deze verder in uitvoeringsprogramma’s uitgewerkt gaan worden.

Daags na de verkiezingen op 19 maart jl. is CKenG als grootste partij gestart met de informatie. Daaruit kwam naar voren dat een samenwerking tussen de vier genoemde partijen naar de mening van de meeste woordvoerders de grootste kans van slagen zou hebben. De partijen zijn daarop gestart met de onderhandelingen. Als onafhankelijk voorzitter voor de formatie werd Don Bijl, burgemeester van Purmerend, uitgenodigd. Hij heeft een uitstekende rol gespeeld in de voortgang van het proces en het bij elkaar brengen van partijen op punten waar verschil van inzicht bestond.

De coalitiegenoten leveren alle vier een 0,85 wethouder. Naast burgemeester Toon Mans bestaat het College de komende vier jaar dus uit 3,4 FTE. De portefeuilles zijn inmiddels verdeeld. Klik hier om het Coalitieakkoord 2014 – 2018 te kunnen lezen en voor een overzicht van de portefeuilleverdeling. Het akkoord wordt donderdagavond 8 mei aan de Gemeenteraad van Castricum gepresenteerd.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *