College wil statushouders voorrang geven op sociale huurwoningen

Als je in Castricum ingeschreven staat voor een sociale huurwoning, dan duurt het zes maanden tot misschien zes jaar voor een geschikte woning beschikbaar komt. Dat is sterk afhankelijk van jouw persoonlijke omstandigheden, jouw voorkeuren en de mate van urgentie. De gemeente heeft alle regels hiervoor vastgelegd in de zogenoemde ‘huisvestingsverordening’. Afgelopen donderdag is in de gemeenteraad gesproken over het geven van voorrang aan statushouders op andere woningzoekenden. Dit voorstel van het College om alle statushouders een urgentie te verlenen wordt op 20 april aanstaande in de Raad in stemming gebracht.

Huisvesten van statushouders

De komst van vluchtelingen naar Nederland heeft effect op de woningmarkt. Vluchtelingen die een verblijfsvergunning toegekend krijgen (de statushouders), wat in vrijwel alle gevallen gebeurt als zij afkomstig zijn uit landen als Syrië of Eritrea, moeten gehuisvest worden, ook in de gemeente Castricum. De gemeente krijgt jaarlijks een taakstelling van het Rijk hoeveel statushouders er gehuisvest moeten worden.

Omdat deze statushouders zich niet hebben kunnen inschrijven voor een sociale huurwoning in Castricum, hebben zij geen inschrijfduur opgebouwd. Zij moeten daarom net zo lang op een woning wachten als iedere andere inwoner en sluiten achter in de rij aan. Het College wil nu de verordening zodanig aanpassen dat alle statushouders urgent worden verklaard. CKenG is daarop tegen. Omdat het een ingewikkelde en gevoelige zaak betreft, legt onze fractie graag uit waarom.

Voorrang voor de één betekent langer wachten voor de ander

Als we woningzoekenden urgent maken, gaan deze voor op woningzoekenden zonder urgentie. Dat betekent dat die langer op een woning moeten wachten. In Castricum is afgesproken dat urgent woningzoekenden binnen een half jaar een woning hebben. De vraag is echter of statushouders ook urgent zijn of dat zij, net als vele andere Castricummers, gewone woningzoekenden zijn. Wij vinden dat statushouders gewone woningzoekenden zijn. Zij hebben wel ondersteuning nodig met zoeken, maar geen voorrang.

Tijdelijke woonunits als oplossing voor het huisvestingsvraagstuk

De gemeenteraad van Castricum dringt al jaren aan op het beschikbaar komen van betaalbare huurwoningen ‘aan de onderkant van de markt’. De achtereenvolgende wethouders op dit dossier, Portegies (VVD), Hollenberg (VVD) en Steeman (D66), hebben de Raad echter steeds voorgehouden dat dit niet nodig was. Een op 2 juli 2015 aangenomen motie van de Vrije Lijst, CKenG en het CDA, die opriep om tijdelijke woonunits te plaatsen (voor een duur van maximaal 60 maanden), werd door het College tot nu toe niet uitgevoerd. Ook zijn er geen alternatieven door het College gepresenteerd, zoals bijvoorbeeld het behouden en ombouwen van de inmiddels gesloopte Zusterflat op Dijk en Duin. Juist dit had nu een oplossing kunnen zijn: plaats de statushouders in een tijdelijke woning en laat hen vanuit daar zoeken naar een woonplek voor langere duur. Gemiddeld zoeken inwoners 1,5 jaar naar een sociale huurwoning. Wij vinden 1,5 jaar wonen in een tijdelijke woning een prima alternatief voor de nu voorgestelde urgentie. Deze tijdelijke woningen zijn ook een alternatief voor andere woningzoekenden met een urgente woningvraag.

Castricum moet zich niet door Den Haag laten chanteren

Als gemeenten niet aan hun taakstelling voldoen, dreigt Den Haag met een boete van 1.850 euro per statushouder per maand, als compensatie voor de kosten van het verblijf in een AZC. Dat is de wereld op zijn kop! Eerst lukt het ons kabinet kennelijk niet om deze zaak op Europees en landelijk niveau fatsoenlijk te regelen, vervolgens staan bijna alle AZC’s in het land (die ook geld kosten en tot woningen aangepast zouden kunnen worden) half leeg en dan ‘gooit men het probleem over de schutting’ naar de gemeenten.

Een aantal partijen in Castricum wordt nerveus van de dreigende boete en is van plan louter om die reden het voorstel van het College te steunen. CKenG niet. Wij vinden dat onze gemeente zich niet financieel moet laten chanteren door Den Haag. Wethouder Steeman zou juist met zijn 387 collega-wethouders, al dan niet via de VNG, terug moeten gaan naar Den Haag om uit te leggen dat Castricum zijn uiterste best doet om aan de taakstelling te voldoen, maar dat wij ook niet meer dan onze uiterste best kunnen doen en daarom ook kijken naar tijdelijke oplossingen.

Om de aantallen tot slot nog even in perspectief te plaatsen: Castricum neemt per jaar enige tientallen statushouders op. De taakstelling voor de eerste helft van 2017 is door staatssecretaris Dijkhoff vastgesteld op 27 statushouders. Dat lijkt met de omvang van onze gemeente te overzien, maar is meer dan de landen Japan, Bahrein, Qatar en Koeweit gezamenlijk aan vluchtelingen opnemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *