D66 en GDB willen Reserve Behoud Voorzieningen killen, VVD twijfelt nog

Het in stand houden, en waar mogelijk uitbreiden van voorzieningen is één van de belangrijkste programmapunten van CKenG. Wij vinden dat inwoners prettig in onze dorpen moeten kunnen leven en dat bezoekers prettig moeten kunnen verblijven. Goede faciliteiten kosten geld en daarom is op initiatief van onze fractie in 2013 de Reserve Behoud Voorzieningen in het leven geroepen.

De reserve werd destijds gevuld met geld uit het positieve saldo van de jaarrekening over 2012. Toenmalig wethouder Klijnstra (D66) had echter vanaf het begin een hekel aan de reserve en heeft er alles aan gedaan om deze de nek om te draaien. Gelukkig was er steeds een politieke meerderheid om dat tegen te houden. Dat resulteerde onder meer in het in stand houden van de Combinatiefunctionaris.

Algemene Reserve stroomt over

Nu heeft het College nog eens naar de reserves in de gemeente gekeken en doet het aan de Raad het voorstel om de Reserve Behoud Voorzieningen alsnog af te schaffen. De 382.000 Euro die erin zit zou dan volgens wethouder Swart overgeheveld moeten worden naar de Algemene Reserve. Een bizar plan, aangezien die Algemene Reserve al overvol zit: met een verhouding van 2,05 ten opzichte van de risico’s die de gemeente loopt (doelstelling is 1,4) stroomt de pot met geld zelfs over.

Bovendien houdt de gemeente ook nog eens 851.000 Euro over uit de jaarrekening 2016 en ook dat geld zal grotendeels worden toegevoegd aan de Algemene Reserve. Om een voorziening in stand te houden kan de Raad echter makkelijker een beroep doen op dekking uit een fonds dat daar 1:1 voor bedoeld is, dan dat zoiets via een lastige politieke route moet gebeuren. Dat is het geval wanneer er een beroep wordt gedaan op de Algemene Reserve. Een heel slecht plan dus van het College, maar het krijgt wel de steun van D66 en GDB.

Amendement om Reserve Behoud Voorzieningen te redden

De VVD twijfelt nog. Als de fractie verstandig is, leest zij dit nieuwsbericht op de site van CKenG nog eens aandachtig door en steunt de VVD het amendement van GL, SP en CKenG om de reserve ongemoeid te laten. Het CDA heeft inmiddels bij monde van raadslid Fer Wilms laten weten dat de Reserve Behoud Voorzieningen in stand zou moeten blijven. Daarmee tekent zich een raadsmeerderheid af voor een verstandig besluit, dat donderdag 13 juli genomen zal worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *