De Schwalbe van raadslid Ebels (D66)

In het voetbal gebeurt het wel vaker: een speler die met een fopduik probeert om een penalty te versieren of zijn tegenstander een onterechte gele kaart aan te smeren. Raadslid Harold Ebels van D66 introduceert de Schwalbe nu ook in de politiek. Hij opent de aanval op lokale partijen, die van een paar honderd Euro per jaar al hun activiteiten moeten betalen.

Ebels heeft makkelijk praten. Landelijke partijen krijgen jaarlijk miljoenen Euro’s belastinggeld toegeschoven om de kosten te dekken: een duur kantoor, allerlei fractiemedewerkers, de website, advertenties, een grote touringcar, reis- en verblijfkosten, etc. Zijn eigen partij D66 afgelopen jaar € 1.586.014 om precies te zijn. Elke gemeente waar die partij actief is, profiteert daarvan mee. Gratis.

De olifant en de mug

Lokale partijen, zoals CKenG, krijgen ook een vergoeding. Schrik niet: net iets meer dan 100 Euro per maand. Gelukkig zijn er bedrijven die deze lokale partijen gunstig gezind zijn. Zoals een horeca-ondernemer die alleen de koffie en niet de zaalhuur in rekening brengt als wij een vergadering hebben. En zoals het internetbedrijf dat bereid is om voor een schijntje van de werkelijke kosten de website te bouwen, hosten en beveiligen. Slechts de directe uitgaven aan derden (zoals leveranciers en freelancers) worden doorberekend, indirecte en interne kosten niet. Als je als lokale partij vergelijkbare diensten regulier zou moeten inkopen, ben je veel duurder uit. Zo is CKenG in staat om plaatselijk te kunnen concurreren met de landelijke partijen, die over veel grotere budgetten beschikken.

Bovendien voldoen de bescheiden uitgaven van CKenG aan zowel de richtlijnen van de VNG als aan de plaatselijke Verordening voor Fractieondersteuning die de Raad, dus inclusief D66 zélf, in 2014 heeft vastgesteld. De kwestie is dus precies 180 graden tegenovergesteld aan wat Ebels beweert. En als D66 de bestaande afspraken wil aanpassen, dan is zijn idiote actie niet de juiste weg. Het opnieuw laten agenderen van de verordening zou dat wel kunnen zijn, maar dan nog heeft dat alle schijn van ‘pesten’: de landelijke olifant probeert de lokale mug plat te stampen. Maar de mug is sneller en beweeglijker dan de olifant.

Gele kaart voor Ebels

Ebels maakt zichzelf en zijn partij belachelijk. Toen de Raad kort geleden moest besluiten over een extra investering van 4 miljoen Euro in ICT heeft D66 geen enkele vraag gesteld en geen enkele opmerking gemaakt. De fractie ging blindelings akkoord. Maar voor een uitgave van 29 Euro aan Kerstkaarten (plus 12 Euro porto) staat Ebels vooraan om de Raad van zijn werk te houden en ingezonden brieven naar de pers te sturen. Het heeft er alle schijn van dat zijn actie niets anders is dan natrappen, nu CKenG het regelmatig zijn wethouder Steeman lastig maakt. Maar dát gaat over politieke inhoud.

Goede voetbalscheidsrechters herkennen een Schwalbe. Zij bestraffen degene die de fopduik doet met een gele kaart. Die kaart verdient Ebels ook. Want wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *