De toekomst van de detailhandel in Castricum

De afgelopen jaren is er veel gepraat over het winkelaanbod in onze gemeente. De leegstand in het dorpscentrum, wel of geen uitbreiding van Geesterduin en het op peil houden van de voorzieningen in Akersloot en Limmen. Zoals vaker in de politiek betekende al dat praten niet dat er ook iets is gebeurd. Het ontbreekt aan inzicht, visie en plannen. Zowel inwoners als detailhandel zijn gebaat bij continuïteit met een gevarieerd en evenwichtig aanbod. Maar hoe pakken we dat nu aan?

Castricum is niet de enige gemeente in Nederland die met deze vraag worstelt. Met uitzondering van enkele grote steden is ‘ons probleem’ ook de uitdaging voor winkeliers, gemeenten, vastgoedbeheerders en projectontwikkelaars elders in het land. Wij hoeven dan ook het wiel niet uit te vinden. Goed luisteren naar mensen die er verstand van hebben, helpt ook. Afgelopen week organiseerde de Rabobank Noord-Kennemerland een avond over de toekomst van de detailhandel in Bergen, Castricum en Heiloo. Met twee prominente sprekers: Alexander Heijkamp en retailprofessor Cor Molenaar.

Heijkamp over koopstromen, winkeloppervlakte en leegstand

De belangstelling was enorm. Naast  veel winkeliers uit de regio waren direct betrokkenen aanwezig, zoals ambtenaren en wethouders. Zij werden door Alexander Heijkamp, Sectormanager Retail bij de Rabobank,  bijgepraat over de macro-economische ontwikkelingen, het veranderende consumentengedrag, de koopstromen in Noord-Kennemerland en over ondernemen anno 2015: “een visie zonder grenzen”.

Die koopstromen bieden aanknopingspunten. Vanuit haar eigen data is de Rabobank in staat om een lokale inschatting te maken van uitstroom (consumenten uit de vestigingsplaats die hun geld elders uitgeven) ten opzichte van de instroom (consumenten uit andere woonplaatsen die juist hun geld binnen de vestigingsplaats besteden). De balans is in Castricum negatief en ligt bovendien onder het landelijk gemiddelde. Ook het aanbod vierkante meters winkeloppervlakte per 1.000 inwoners in Castricum ligt onder het landelijk gemiddelde, evenals het percentage leegstand.

De conclusie van Heijkamp is dan ook dat er voldoende kansen liggen. Wanneer het winkelaanbod uitgebreider en gevarieerder wordt, zullen inwoners van Castricum eerder bereid zijn hun geld binnen de eigen gemeente uit te geven en zullen ook bezoekers van buitenaf (zowel toeristen als inwoners van omliggende gemeenten) worden aangezet door bestedingen. Voorwaarde is wel een hoge mate van samenwerking, zowel tussen middenstand en gemeente als tussen winkeliers onderling.

Cor Molenaar: speel in op de trends

Vervolgens was het woord aan Cor Molenaar, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. Hij ging in op de actuele ontwikkelingen en het gebrek aan verrassing bij V&D, Hema en Blokker, evenals op de trend dat steeds meer geld online wordt uitgegeven. Molenaar: “Maar nog steeds wordt 90% van alle aankopen op een traditionele manier gedaan. Speel in op de trends: 30% van de Nederlanders woont alleen en we kijken 150x  per dag op onze smartphone. Maak een gezamenlijke website met altijd leuk nieuws.”

Hij ging ook in op de vaak stroeve relatie tussen de in zijn ogen ‘luie ambtenaren’ en de ‘eigen-pensioen-opetende ondernemers’: “Je moet als gemeente je beste klanten knuffelen – en dat zijn de ondernemers. Doe niet moeilijk met allerlei regeltjes, zorg ervoor dat parkeren gratis is en als je in Castricum komt, dan word je in de Dorpsstraat van je sokken gereden. Doe daar wat aan! Faciliteer en stimuleer”.

Inspirerende woorden voor de aanwezigen. Opvallend genoeg was dat vanuit de Castricumse gemeenteraad alleen de fractie van CKenG. Kennelijk hebben de andere partijen geen interesse voor de middenstand en het belang van een goed winkelaanbod voor de leefbaarheid van onze gemeente. Tijdens het debat vorig jaar over Geesterduin hadden de fracties van het CDA en de SP het hoogste woord over de gevolgen van een mogelijke uitbreiding. Gevoed door de onderbuik, want de kennis en de feiten ontbraken. Daarover hadden zij zich vorige week uit de eerste hand kunnen laten informeren, maar beide partijen schitterden door afwezigheid. Ook de VVD, die zichzelf toch beschouwd als ondernemerspartij, had niet de moeite genomen een vertegenwoordiger af te vaardigen om de deskundigen aan te horen en na afloop met de ondernemers uit de eigen gemeente van gedachten te wisselen.

CKenG zet in op samenwerking en vooruitgang

Opnieuw geïnspireerd door mensen die er verstand van hebben heeft CKenG de toekomst van de detailhandel in ieder geval hoog op de agenda staan. Onze fractie zal inzetten op samenwerking tussen alle betrokkenen, de faciliterende rol van de gemeente en het stimuleren van de bestedingen door zowel eigen inwoners, bezoekers uit omliggende gemeenten en toeristen. Er is in Castricum lang genoeg gepraat. Nu is het tijd om wat te gaan doen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *