De Vrije Lijst en CKenG stellen vragen over mysterieuze stichting van D66

Nog niet zo lang geleden riep D66 zichzelf uit tot fatsoenspartij. In de praktijk blijkt de partij een stuk minder fatsoenlijk. Eerst verlaagde raadslid Harold Ebels zich al tot een Schwalbe, nu blijkt D66 er in Castricum ook nog een mysterieuze stichting op na te houden. De fracties van De Vrije Lijst en CKenG hebben inmiddels schriftelijke vragen over de kwestie gesteld aan het College van B&W.

Wat is er aan de hand? In 2014 heeft D66 een stichting opgericht waarin de geldstroom, die betrekking heeft op de politieke activiteiten van de partij in Castricum, aan het oog wordt onttrokken. Dat kan, omdat de stichting géén publicatieplicht kent van haar jaarstukken. Het gaat hier echter wél om gemeenschapsgeld. De oprichtingskosten van de ‘Stichting Ondersteuning Gemeenteraadsfractie Democraten 66 Castricum’ zijn namelijk destijds gedeclareerd bij de gemeente. Ook de inkomende geldstroom bestaat geheel of gedeeltelijk uit bijdragen voor fractieondersteuning, die door de belastingbetaler via de financiële afdeling van de overheid op de rekening van D66 worden gestort. Wat daarna plaatsvindt is dus onbekend.

D66 wel transparant in andere BUCH-gemeenten, maar niet in Castricum

Andere partijen in de Raad van Castricum maken, voor zover wij weten, geen gebruik van mysterieuze stichtingen. D66 is als partij ook vertegenwoordigd in de gemeenteraden van de andere BUCH-gemeenten. Opvallend genoeg zijn de democraten daar wel transparant: in Bergen, Uitgeest en Heiloo staat namelijk helemaal géén stichting van D66 geregistreerd. Een vreemde gang van zaken, in het bijzonder voor een partij die altijd opvallend passief is en pas van zich laat horen als het gaat over procedures of hun moreel kompas. Redenen genoeg dus voor De Vrije Lijst en CKenG om de volgende vragen voor te leggen aan het College, waarin namens D66 wethouder Steeman zit.

  1. Bent u bekend met de Stichting Ondersteuning Gemeenteraadsfractie Democraten66 Castricum (inschrijving handelsregister 62126962), statutair gevestigd te Akersloot?
  1. Door wie is deze Stichting opgericht en met welk doel?
  1. Bent u bekend met het feit dat de oprichtingskosten van deze Stichting in 2014 zijn gedeclareerd bij de gemeente Castricum en dus zijn betaald door de belastingbetaler?
  1. Maakt de gemeente Castricum direct dan wel indirect geld over naar deze Stichting? Indien ja: om wat voor bedrag gaat het per jaar? Indien nee: hoe verloopt dan de geldstroom van de fractievergoeding voor D66?
  1. Hebt u zicht op de activiteiten en jaarrekeningen van de Stichting? Bent u bereid een uittreksel uit het handelsregister en de meest recente jaarrekening met de Raad te delen? Zo nee, waarom niet?
  1. Bent u, met onze fracties, van mening dat belastingbetalers in algemene zin en inwoners van de gemeente Castricum in het bijzonder recht hebben op transparantie in de cijfers van de Stichting, nu deze met belastinggeld is opgericht? Zo nee, waarom niet?
  1. Zijn er andere partijen in de Raad van Castricum die er net als D66 een Stichting op na houden, waarin aan het oog onttrokken geldstromen van fracties lopen? Zo ja, welke partijen?
  1. Hoe verhoudt de Stichting van D66, en het gebrek aan transparantie, zich naar uw mening tot de Verordening die de Raad in 2014 met betrekking tot fractieondersteuning heeft vastgesteld?
  1. Is deze informatie reden voor u om D66 hierop aan te spreken en wat gaat dan de strekking zijn van uw betoog? Zo nee, waarom niet?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *