Democraten 66 begrijpen niets van democratie

Wethouder en fractie van D66 Castricum vinden het vervelend als inwoners, die problemen hebben met de gemeente, dat via de media bekend maken. De elitaire ‘democraten’ ontvangen deze inwoners liever in het gemeentehuis om achter gesloten deuren met ze in gesprek te gaan. Zodat gedupeerden onder druk van procedureel pratende wethouders en ambtenaren niet teveel zullen tegenstribbelen en de boze buitenwereld tenminste buitenspel kan worden gezet.

Totaal geen empathie bij D66

Het gebrek aan inlevingsvermogen bij de lokale elite van D66 is stuitend. Het gaat al fout bij informatievoorziening aan inwoners. Volgens D66-wethouder Steeman is er sprake van een ‘haalplicht’. Met andere woorden: inwoners moeten volgens hem goed de kranten lezen en de gemeentelijke website in de gaten houden om zijn RO- en andere plannen op tijd te zien aankomen. Mis je een krant of ben je tijdens een door hem geplande voorlichtingsavond op vakantie, dan heb je pech gehad.

Het is nog niet in de wethouder opgekomen om zelf pro-actief contact te zoeken met direct betrokkenen. En als hij ze al spreekt gaat het alsnog fout. Fameus zijn inmiddels zijn uitspraken als: “gehoord worden is wat anders dan gelijk krijgen”, “ik toon graag hun ongelijk aan” en “als u het er niet mee eens ben kunt u procederen”. Uit alles blijkt een ijzige kilheid. Elke vorm van empathie ontbreekt.

Fractie D66 speelt geen rol in Castricum

De fractieleden steunen Steeman van harte. Bij D66 is niks te merken van het duale systeem, waarbij de raad het college controleert. De fractie vindt het ene voorstel vanuit het college nog fantastischer dan het andere, hoe slecht het ook is. Vragen worden niet gesteld. En als het wat lastiger wordt, roept men “daar gaan wij als raad niet over” en/of worden de verantwoordelijkheden van de raad met plezier aan het college gedelegeerd.

Daar komt bij dat D66 in Castricum van alle partijen degene is die de afgelopen 6,5 jaar de minste initiatieven heeft genomen. Nauwelijks moties, amendementen en al helemaal geen ideeën of initiatiefvoorstellen. De fractie ligt aan de halsband van hun wethouder: voorheen Klijnstra, nu dus Steeman.

Bang voor lokaal populisme

Dat laatste wordt nog eens pijnlijk duidelijk bij de oproep om niet langer via de media te communiceren. Onder de oproep staat de naam van de fractievoorzitter, maar iedereen weet dat de tekst uit de laptop van Steeman komt. Hij was degene die hier tijdens de voortgangsrapportage over Limmen Zandzoom, afgelopen donderdag, zijn inleiding mee begon. Hij is ook degene die gedupeerde inwoners graag met een overvloed aan argumentatie het bos instuurt, wat een stuk lastiger wordt als de media en andere inwoners zich er ook mee gaan bemoeien.

De zorgen van niet-gehoorde inwoners worden gekanaliseerd via andere politieke partijen, zoals CKenG. Logisch, omdat die een groter bereik hebben en dichter bij de bestuursvleugel zitten dan een individuele inwoner die een probleem met de gemeente vaak maar een keer in zijn leven tegenkomt. Volgens D66 is er dan sprake van ‘populisme’, ofwel: het spreken namens het volk. De vraag is wat nu eigenlijk het probleem is, aangezien raadsleden toch juist ‘volksvertegenwoordigers’ zijn. Hoogleraar Marcel Boogers van de Universiteit Twente zegt hier trouwens over: “Lokale politieke partijen zijn veel nuttiger dan nog steeds wordt aangenomen. Wie ze vereenzelvigt met populisme vergist zich”. Lees hier zijn beschouwing op de website van het Montesquieu Instituut.

Volgens de aanmatigende verklaring van D66 wordt het vertrouwen in de gemeentelijke organisatie geschaad. Dát hebben wethouder Steeman, zijn ambtenaren, de rest van het college en de fractie van D66 volledig aan zichzelf te danken. Wél jezelf 21% salarisverhoging geven en je vervolgens opstellen zoals hierboven beschreven is gewoon arrogant regentengedrag van de elite, waarvan er wel meer in de wereld deze dagen hun neus stoten. ‘En nu Achteruit!’ dus, om even in hun eigen slogan te blijven.

Wat doet CKenG met de oproep van D66?

Helemaal niets! Natuurlijk zijn wij een van de partijen die door D66 wordt aangesproken, maar wij zien dat juist als bewijs dat inwoners, media en CKenG op de goede weg zijn. Een aanmoediging dus. ‘Populisme’ is immers afgeleid van het Latijnse woord ‘populus’, dat ‘volk’ betekent. Het Griekse woord daarvoor is κρατέω (‘krateo’) dat samengevoegd met δῆμος (‘demos’) staat voor ‘volksheerschappij’. Daar zijn dan weer de woorden democratie en democraten uit voortgekomen.

Kennelijk ontbreekt het bij onze collega’s van D66 in Castricum aan die kennis of zijn ze de geschiedenis uit het oog verloren. Jammer. Want zo lang zij alleen maar bezig zijn met het touwtje door hun eigen brievenbus, hebben ze geen oog voor de buren en andere belanghebbenden. Wij bij CKenG gelukkig wel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *