Fractie

CKenG-raadsleden voor Akersloot, Bakkum, Castricum, Limmen en De Woude

In de periode 2018 – 2022 bestaat de fractie van CKenG in de Gemeenteraad van Castricum uit drie raadsleden en twee commissieleden:

2 - RB Roel Beems, Fractievoorzitter

Financiële zaken: Financiën, Lokale Economie, Toerisme, ICT, BUCH, Dienstverlening, Interne Organisatie, Grondexploitatie, Gemeenschappelijke Regelingen

Telefoon: 06 – 53917639 Mail: roelbeems@ckeng.nl

3 - LK Lenie Kelder, Raadslid

Sociale zaken: WMO, Jeugdzorg, Bijstand, Participatiewet, Werk & Inkomen, Gehandicapten, Senioren, Jongeren, Welzijn

Telefoon: 06 55726441 Mail: leniekelder@ckeng.nl

4 - WV Willem Veldt, Raadslid

Maatschappelijke zaken en bouwprojecten in Limmen Akersloot en De Woude

Telefoon: 06 20574197 Mail: willemveldt@ckeng.nl

Afbeelding_Mariz Mariska Tauber, Commissielid

Maatschappelijke zaken: Sport, Cultuur, Onderwijs, Verkeer & Vervoer, Afval, Bomen & Groen, Duurzaamheid, Gezondheid, Democratie & Inspraak, Veiligheid, Maatschappelijke Agenda, Subsidiebeleid

Telefoon: 06 53192461 Mail: mariskatauber@ckeng.nl

6 - FL Fredrike Linssen, Commissielid

Ruimtelijke zaken: Planologie, RO, Omgevingswet, Wonen, Grondbedrijf en bouwprojecten in Castricum en Bakkum

Mail: frederikelinssen@ckeng.nl

Weblog van de fractie

De fractieleden houden iedereen op de hoogte van hun prioriteiten, inspanningen, gebeurtenissen  en standpunten via de weblog. Klik hier voor de laatste blog >