Gemeente Castricum spoelt 29.000 Euro door het putje

De Rekenkamer is een instituut dat controleert of de overheid geld uitgeeft en beleid uitvoert zoals het de bedoeling was. Eigenlijk zijn het meerdere instituten. De Rekenkamer van de Rijksoverheid voert landelijke controles uit, terwijl lokale Rekenkamers controles uitvoeren binnen gemeenten. De leden zijn vaak mensen met een achtergrond die hen in staat zou moeten stellen om hun taak naar behoren uit te voeren, zoals accountants.

Ook in Castricum hebben wij een Rekenkamer van drie leden, die jaarlijks één onderzoek uitvoeren. Dat is zo in de wet geregeld. De Rekenkamer mag zelf bepalen welk vraagstuk zij gaan onderzoeken. Zij doen dit aan de hand van zorgen die zij beluisteren bij de fracties in de Castricumse Gemeenteraad. Na afloop van het onderzoek wordt dan een rapport aan de Raad gepresenteerd. De Rekenkamer kijkt in de regel achteruit en doet in het rapport een aantal aanbevelingen hoe er geleerd kan worden uit fouten die in het verleden zijn gemaakt.

Voor het onderzoek in 2014 heeft men gekozen om de kosten en opbrengsten van het strand in kaart te gaan brengen. Dit is de uitdrukkelijke wens van GroenLinks. Een vreemde wens, want wij kijken ook niet naar de kosten en opbrengsten van andere gebieden in onze gemeenten, zoals de Brink of de kern Limmen. Bovendien is het al lang bekend wat die kosten en opbrengsten zijn, want die zijn afgelopen jaar al keurig door de ambtenaren naar de Raad gestuurd.

CKenG kan zich daarom in het geheel niet vinden in de keuze van de Rekenkamer om aandacht te besteden aan dit onderwerp. De uitkomst van de kosten/baten-rekensom wordt namelijk met afstand bepaald door de € 750.000 ‘Inkomsten uit Toeristenbelasting’ en het percentage daarvan dat toegerekend wordt aan de baten. Dat is geheel arbitrair: GroenLinks zal 0% roepen, wij zijn van mening dat je hier vrijwel geen toerist zou begroeten als Castricum geen strand, zee en daarbij behorende strook duinen zou hebben. Volgens ons ligt het juiste percentage dus dichtbij de 100%.

Het is bizar om  € 29.000 gemeenschapsgeld uit te geven aan een onderzoek waarvan de uitkomst wordt bepaald door één arbitraire variabele. Wij vinden dat een ongelooflijke verspilling! Daarbij komt dat er veel belangrijkere zaken zijn waar we juist wél onderzoek naar willen laten plaatsvinden, met name (het gebrek aan ..) grip op Gemeenschappelijke Regelingen. Daar zijn de belangen vele malen groter en worstelt de Raad met haar kaderstellende en controlerende taak. CKenG heeft de voorzitter van de Rekenkamer geprobeerd op dit spoor te zetten, maar die heeft dit voorstel doorgeschoven naar (misschien …?…) 2015. In het beste geval kunnen we dus wat met die uitkomsten als deze Raadsperiode er al grotendeels opzit.

Wij lezen dat de onderzoekers onder baten ook de pacht verstaan van parkeervoorzieningen. Maar die verdwijnen de komende 22 jaar nog rechtstreeks in de kassa van de firma Biesterbos. En als iemand al politieke conclusies aan de uitkomsten van het onderzoek zou willen verbinden, dan blijven er twee mogelijkheden over: het afval minder vaak ophalen of de tarieven voor de huur van paviljoen en strandhuisjes aanpassen. Maar juist voor dat laatste is er na jaren van discussie recent eindelijk een oplossing gekomen na tussenkomst van een mediator. Een doodlopende straat dus.

Kan niemand die Rekenkamer dan stoppen zult u zich afvragen? Het antwoord is: ja, dat had tot de mogelijkheden behoord als alle fracties unaniem CKenG hadden gesteund in haar bezwaren. Die steun kwam echter schoorvoetend op gang. Inmiddels, maar helaas te laat om het schip te keren, heeft een Raadsmeerderheid van de Vrije Lijst, de VVD, D66 en PvdA aangegeven dat ze onze bezwaren delen. De overige fracties hebben de blinddoek opgezet en werken mee aan het door het putje spoelen van € 29.000 die via belastingen door onze inwoners wordt binnengebracht. Met dat geld had de gemeente ook nuttige dingen kunnen doen!

Het onderzoek begint vandaag, donderdag 11 september, en wordt uitgevoerd door bureau BMC. De vraag is waarom dit überhaupt door een externe partij moet worden uitgevoerd. Voor zoiets simpels zouden de accountants van de Rekenkamer dat toch zelf moeten kunnen doen. Op de achterkant van een sigarendoosje. Middagje werk, kopje koffie erbij en klaar voor 10% van het bedrag dat nu over de balk wordt gegooid. En dat is nog veel geld voor iets waar onze inwoners in het geheel niets aan hebben.

CKenG werkt daarom niet mee aan dit overbodige onderzoek en onze fractie is ook niet geïnteresseerd in de uitkomsten ervan. Als GroenLinks dat wel is had die fractie het onderzoek wat ons betreft uit haar eigen clubkas mogen betalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *