Laat wethouder Schijf initiatiefnemers nieuw zwembad watertrappelen?

De wethouder Sportzaken, Rob Schijf (GDB), heeft tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota, onder druk van een motie die CKenG had ingediend, toezeggingen gedaan met betrekking tot de toekomst van het zwembad in Castricum. Onlangs heeft dezelfde wethouder overleg gevoerd met het Stichtingsbestuur van het zwembad. Tijdens dat overleg zijn zaken aan de orde geweest die onze fractie hebben verbaasd. Daarom hebben wij de volgende schriftelijke vragen aan het College gesteld.

  1. Is het juist dat de wethouder gezegd heeft dat vernieuwing van sportvoorzieningen, wat hem betreft, niet zal plaatsvinden op een andere dan de huidige locatie, ofwel letterlijk: “De Enterij blijft De Enterij en De Witte Brug blijft De Witte Brug”?
  2. Hoe verhoudt deze uitspraak zich tot het rapport van de commissie die zich in opdracht van de Raad heeft gebogen over de toekomst van het zwembad en die haar bevindingen en advies in september 2015 heeft gepresenteerd?
  3. Hoe verhoudt deze uitspraak zich tot de gedachte achter de Nota Publieke Bekostiging, waartoe het College en de Raad kort geleden een klankbordgroep in het leven hebben geroepen?
  4. Is het juist dat de wethouder opdracht heeft gegeven tot een second opinion, uit te voeren door een extern bureau?
  5. Zo ja, wat zijn de kosten die daarmee gemoeid zijn?
  6. Zo ja, waaruit blijkt dat de Raad hier mandaat voor heeft gegeven?
  7. Zo ja, is de second opinion bedoeld om munitie te verzamelen waarmee de wethouder straks zijn standpunten wil verdedigen of dient het onderzoek een ander doel? Welk doel dan? Welke briefing heeft het bureau gekregen?
  8. In hoeverre speelt het een rol dat de wethouder destijds als raadslid een uitgesproken tegenstander is geweest van vernieuwing van het zwembad en dat zijn partij, het GDB, nog steeds dit standpunt huldigt?
  9. De afgevaardigden van het Stichtingsbestuur hebben tijdens het overleg aantekeningen gemaakt ten behoeve van een op te stellen verslag; waarom heeft de wethouder een uur na afloop van het overleg telefonisch contact met de afgevaardigden opgenomen met het verzoek om een aantal van zijn uitspraken niet in dat verslag op te nemen?

Volgens afspraak heeft het College 30 dagen de tijd om de vragen te beantwoorden. Wij zijn benieuwd en houden u op de hoogte.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *