Meerderheid Castricummers kiest voor Landal

Gisteravond heeft de gemeenteraad ingestemd met een haalbaarheidsonderzoek naar de plannen van Landal. Het voorstel kreeg de steun van 13 raadsleden (59%), 9 leden steunde het niet (41%). Omdat raadsleden volksvertegenwoordigers zijn, lijkt het logisch dat de verhoudingen in de gemeenteraad een afspiegeling zijn van hoe de inwoners van Castricum aankijken tegen de ontwikkeling van een bungalowpark op de Zanderij. Zijn onze inwoners voorstander of tegenstander van de komst van Landal?

Bij de beantwoording van die vraag worden we geholpen door de Facebook-pagina “Je bent Castricummer als ….”. De beheerder van deze pagina plaatste op 5 september een poll met de vraag of Castricummers voor of tegen de plannen van Landal zijn. Het is interessant om het aantal deelnemers aan de poll af te zetten tegen het aantal inwoners teneinde de betrouwbaarheid van de uitkomst te kunnen vaststellen. Daar bestaat in de onderzoekstheorie een wiskundige formule voor, namelijk:
n>= N x z ² x p(1-p)
z ² x p(1-p) + (N-1) x F ²
Van de 34.263 inwoners van de gemeente (stand per 1 mei 2014) wonen er circa 23.500 in de kern Castricum. Als we de variabelen invullen waarmee het onderzoek een betrouwbaarheid biedt van 95%, dan zouden er 378 inwoners aan mee moeten doen. Dat aantal is ruim overschreden: 420 inwoners brachten hun stem uit, waarmee de betrouwbaarheid van de uitkomsten zelfs hoger ligt dan 95%.

Van de deelnemers brachten 266 een ja-stem uit (ik ben voor!) en 154 een nee-stem (ik ben tegen!). Bijna 2/3 van de Castricummers ziet de plannen van Landal dus wel zitten. De meeste genoemde argumenten (ook in de commentaren die aan het onderzoek zijn toegevoegd) zijn: ‘het dorp wint aan levendigheid’, ‘de economische impulsen’, ‘de kansen op het gebied van werkgelegenheid’, ‘de bouw van een subtropisch zwembad’ en ‘een verbetering van de aanblik van de Zanderij’. Dat ligt in lijn met de argumenten die wij als raadsleden op straat te horen krijgen.

Uit gesprekken die wij voeren in de kernen Limmen, Akersloot en De Woude blijkt dat inwoners daar geen enkel probleem hebben met een bungalowpark achter het station. Integendeel: men juicht de komst van Landal zelfs toe als de gemeente daarmee extra inkomsten kan genereren waarmee de voorzieningen op peil kunnen worden gehouden. Wanneer deze terugkoppeling zouden worden meegewogen in de uitkomsten van het onderzoek op Facebook dan zou ongeveer 3/4 van onze inwoners positief zijn over Landal en 1/4 negatief.

Dit blijkt ook uit het aantal handtekeningen tegen Landal die zijn opgehaald door de SP; volgens de heer Mooij van die fractie ruim 900. Dat komt overeen met zo’n 3% van de inwoners in onze kernen; 97% heeft zijn handtekening dus niet gezet.
Nog even over het gebruikte medium voor de poll: Facebook heeft 9 miljoen gebruikers in Nederland. Deze gebruikers zijn verdeeld over alle geledingen van de bevolking (man-vrouw, jong-oud, sociaal minimum-miljonairs). De grootste toename van gebruikers zit in de groep van 55- tot 70-jarigen (bron: marketingfacts.nl). Jongeren zijn overigens bijna unaniem enthousiast als het gaat over de realisatie van een Landal-park. Lees hiervoor nog eens terug in onze blog over de bijeenkomst op het Jac.P. Thijsse-college.

De gemeenteraad heeft dus donderdagavond 18 september positief besloten over het starten van een haalbaarheidsonderzoek. Bijzonder daarbij was de positie van de fracties van het CDA, het GDB en de Vrije Lijst. Deze drie partijen hebben namelijk op 6 december 2012 ingestemd met een initiatiefvoorstel om de ontwikkeling van het verblijfstoerisme in Castricum actief te stimuleren. Samen met andere partijen hebben deze drie fracties het College opgedragen om:

2c. optimaal in te zetten om ondernemers, initiatiefnemers en belangengroepen uit de toeristisch/recreatieve sector zowel direct als indirect binnen de gemeentelijke organisatie te begeleiden bij aanvragen, die bevorderlijk zijn voor het toerisme en recreatie binnen en naar Castricum,
2d. zijn invloed bij organisaties als PWN, RAUM, Provincie, Hoogheemraadschap en Cambium maximaal aan te wenden om ten behoeve van toerisme en recreatie mogelijke barrieres weg te nemen en waar mogelijk extra fondsen te verwerven.

Het is opmerkelijk dat het CDA, het GDB en de Vrije Lijst 20 maanden later ineens tegen een besluit stemmen die de uitvoering betreft van een opdracht die zij zelf aan het College hebben gegeven. Via deze link kunt u het besluit van destijds teruglezen.

De fractie van CKenG heeft er ondertussen alle vertrouwen in dat het haalbaarheidsonderzoek niet zal worden gebaseerd op onderbuikgevoelens maar plaats zal vinden aan de hand van heldere en meetbare criteria die wij als raad aan de onderzoekers meegeven. Na presentatie van de uitkomsten, medio 2015, beschikken wij dan over alle informatie om een definitief besluit te kunnen nemen. Goed onderbouwd en op een democratische manier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *