Motie van Aanfluiting voor wethouder Schijf

Al langere tijd is er in de Raad veel irritatie over de werkwijze van wethouder Schijf (GDB). De wethouder leest zich niet in, bereidt vergaderingen maar half voor en laat het werk over aan ambtenaren om vervolgens de door hen opgestelde A4-tjes voor te lezen. De voorstellen die hij aan de Raad voorlegt zijn vaak niet volledig en nog niet rijp voor behandeling en besluitvorming. De Raad is daardoor onnodig veel tijd kwijt aan het achterhalen van de feiten en komt nauwelijks, of slechts met vertraging, toe aan het politieke debat.

Afgelopen week maakte wethouder Schijf het echter nog bonter door de Raad bewust op het verkeerde been te zetten. Aan de orde was een verzoek tot het kappen van drie gezonde bomen aan het Kieftenland in Limmen (zie foto). Drie bewoners, die van mening waren dat de bomen te hoog waren waardoor zij tegen het einde van de middag niet in de tuin van de zon konden genieten, hadden Schijf daarop aangesproken. In plaats van dat de wethouder de zaak intern had opgelost door de snoeiploeg van de afdeling Wijkbeheer langs te sturen, adviseerde hij de bewoners om een kapvergunning aan te vragen.

Een vreemde gang van zaken, want deskundigen hebben hem dat ontraden. Bovendien is de nu voorgestelde kap in strijd met het Bomenbeleidsplan van de gemeente Castricum.

Een goede buur is beter dan een verre vriend

Maar nu komt het: één van de drie bewoners is Fred de Haan, raadslid van Schijf’s coalitiepartner VVD. En om het nog mooier te maken: wethouder Schijf woont zélf precies aan de overkant van de straat. Het heeft er toch alle schijn van dat in de geval een goede buur beter is dan een verre vriend. Om zijn verhaal kracht bij te zetten vertelde Schijf aan de Raad, dat de bewoners hem een lijst met handtekeningen hadden overhandigd. Handtekeningen die zouden zijn gezet door mensen die vonden dat hij de bomen moest omzagen. Maar tijdens de behandeling in de Raad verklaarden de bewoners desgevraagd géén handtekening te hebben gezet en ook blijkt de bedoelde lijst helemaal niet te bestaan.

Het onderwerp stond op de agenda, omdat GroenLinks een motie had ingediend om de kap te voorkomen. Bij het begin van de vergadering vroeg de wethouder direct het woord, wat ongebruikelijk is omdat normaal eerst de Raadsfracties aan het woord komen waarna het College dan reageert. Schijf had ‘een belangrijke mededeling te doen die een ander licht op de zaak zou laten schijnen’, zo zei hij. De belangrijke mededeling bleek een e-mail te zijn die de wethouder eerder die dag had ontvangen van een andere bewoner, die juist wilde dat de bomen zouden blijven staan.

Motie van aanfluiting

Zoals in meer dossiers kronkelt wethouder Schijf als een adder door het heideveld. CKenG vindt dat dit gekronkel nu lang genoeg heeft geduurd en dat de Raad een signaal moet afgeven dat deze onprofessionele werkwijze echt niet kan. Hoewel het onjuist informeren van de Raad eigenlijk vraagt om een motie die verder strekt, is de huidige politieke situatie en de beperkte tijd die resteert in deze Collegeperiode daar niet mee gediend. Daarom introduceert onze fractie een nieuw soort motie: de Motie van Aanfluiting, die mede wordt ingediend door de Fractie Castricum en De Vrije Lijst. Klik hier om de motie te lezen. Behandeling en besluitvorming staan 20 juli op de agenda.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *