Praat mee over de Begroting 2016

In de maand november praat de Gemeenteraad van Castricum altijd over de begroting voor het komende kalenderjaar. De Begroting is de financiële raming die wordt opgesteld op basis van het coalitieakkoord en de voorjaarsnota, waarin de plannen van het College zijn verwerkt, aangevuld met de politieke wensen en voorkeuren van de Raad. Ook zijn de uitgaven opgenomen die samenhangen met de uitvoering van wettelijke taken en de bijdragen die Castricum naar verwachting zal ontvangen van de Rijksoverheid.

Hoewel de nodige zaken in de Begroting dus ‘vast liggen’, is er ook een beperkte ruimte voor keuzes en beleidsvrijheid. Bij CKenG weten wij uit ervaring dat betrokken inwoners daarover graag willen meedenken en meepraten. Daarvoor bent u bij onze fractie van harte welkom. De politiek heeft het tenslotte over úw geld en úw voorzieningen.

De 02 Begroting 2016 definitief is een document van 123 pagina’s. U kunt het document openen door op de link te klikken. Voor elke geplande post, die naar uw en ons oordeel anders besteed zou moeten worden, dient wel financiële dekking te zijn. Voor een belangrijk deel is dat een kwestie van (politieke) keuzes maken. Het meepraten beperkt zich vanzelfsprekend niet alleen tot inwoners, maar geldt ook voor verenigingen, stichtingen, ondernemers en belangengroeperingen. Wij horen graag van u via fractie@ckeng.nl.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *