Protesten Kleibroek – Wethouder manoeuvreert als bestuurlijke brokkenpiloot

Er zijn verschillende manieren om iets te doen met wat gesprekspartners je vertellen: 1) het ene oor in en het andere oor uit, 2) aanhoren, 3) luisteren en 4) begrijpen en iets doen met wat je verteld is. Marcel Steeman (D66) is nu ruim een jaar wethouder en heeft in opeenvolgende dossiers laten zien dat hij betrokkenen aanhoort, soms luistert, maar niet dat hij de informatie begrijpt en er iets mee doet.

Van ganzen tot gevaarlijke verkeerssituaties

Het begon in mei 2016, toen de wethouder niets deed met de input van 200 omwonenden (83 huishoudens) van Antonius in Bakkum-Noord. Zie ook ons bericht van 17 juli. In september verdwenen de geliefde ganzen van Dijk en Duin naar de poelier, nadat de wethouder waarschuwingen van dierenliefhebbers had genegeerd. Vanaf december kwamen de misstanden bij de bouw in Limmen Zandzoom aan het licht. De zorgen van 84 huishoudens (wederom 200 inwoners) werden tot op heden niet adequaat weggenomen.

Begin 2017 sloeg de wethouder waarschuwingen van de Fietsersbond (180 leden) en de Samenwerkende Ouderenbonden (ruim 1.000 leden) in de wind. Zij maakten hem attent op de gevaarlijke situatie bij Geesterduin die zou ontstaan als de plannen voor de uitrit van de parkeerplaats ongewijzigd zouden worden uitgevoerd. Door zijn weigerachtige houding bracht hij direct de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers in gevaar. En maandagavond kwamen enige honderden omwonenden van de Kleibroek naar het gemeentehuis om te protesteren tegen de geplande aanpassingen in hun woonomgeving.

Kleibroek: ambtenaren krijgen de schuld

De omwonenden van de Kleibroek hekelen met name de plannen om de zijstraten af te sluiten. Dat zorgt voor een racebaaneffect op de hoofdrijbaan, levert problemen op met oversteken, verdeelt het verkeer onevenredig over de weinige straten die wel open blijven en levert allemaal praktische problemen op. En dat met 3 scholen in de buurt. Van de 500 huishoudens in de bomen-, duinplant- en Oranjebuurt heeft 87% zijn handtekening gezet tegen de plannen. Op de vraag van Omroep Castricum of de omwonenden al “met de gemeente hadden gepraat”, antwoordde woordvoerder Bart van Hofwegen voor de camera dat ze “vooral tégen de gemeente hadden gepraat”.

Nadat de handtekeningen waren aangeboden zei wethouder Steeman in zijn reactie: “de ambtenaren hebben een slecht plan gemaakt; ik was het zat en heb het daarom ter inzage gelegd (in de openbaarheid gebracht)”. Dát is een reactie die helemaal niet kan, vindt CKenG. Collegeleden zijn politiek verantwoordelijk, niet de ambtenaren. Als Steeman het plan al slecht vond, dan had hij de ambtenaren opnieuw aan het werk moeten zetten in plaats van de tekeningen via de Collegetafel naar buiten te brengen.

Gebrek aan collegiaal bestuur

Maar er is meer: Steeman zei ook dat hij “niet alleen kon besluiten, maar in het college zou opkomen voor de belangen van de bewoners”. Met die uitspraak zet hij zijn collega-wethouders en de burgemeester in de hoek. Er is in B&W immers sprake van collegiaal bestuur. De beslissing om de slechte plannen naar buiten te brengen hebben ze met elkaar genomen, dan moet dat ook gelden voor de oplossing. Op deze video van Omroep Castricum kunt u de protesten, het overhandigen van de handtekeningen en de uitspraken van de wethouder terugzien.

IMG_8358

CKenG wil eerst met bewoners praten en dan pas plannen maken

De rode draad in alle kwesties die onze fractie aan de orde stelt is dat de wethouder verzuimt om éérst met belanghebbenden te praten, goed te luisteren en hun input mee te nemen naar de ambtenaren en het college. Hij volhardt in zijn eigen wijsheid, trots en procedures. CKenG vindt dat het helemaal andersom moet. Ga eerst met de bewoners praten en dan pas plannen maken!

Onze inwoners zijn geen figuranten, maar intelligente, creatieve, goed opgeleide en welbespraakte meedenkers. Gebruik die energie vóór je in plaats van tégen je. Met de zijstraten van de Kleibroek komt het nu hopelijk goed, maar de attitude van de wethouder moet snel veranderen wil hij in andere dossiers niet tegen vergelijkbare problemen aanlopen.

Onze oproep geldt ook de fractieleden van Steeman’s partij D66, die hun wethouder altijd blind steunen. Zoals fractielid Ivor Balke, die op het Facebookforum ‘Je bent Castricummer als …’ roept richting een inwoner die zijn zorgen over de plannen van Steeman deelt: Hou je nu eens op met dat gejen Theo? Het is mooi geweest zo. Zo’n opmerking maakt precies duidelijk dat ook andere ‘Democraten’ 66 onze inwoners wel even willen aanhoren, maar niet willen luisteren en vooral niets met hun input willen doen. Jammer!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *