Raad bespreekt bestuurscultuur – CKenG blikt nog één keer terug

Bijdrage CKenG aan de behandeling van het door BMC opgestelde rapport over de bestuurscultuur in Castricum in de Raadsvergadering op donderdagavond 7 september.

Onze fractie heeft bij de ontwikkelingen van de afgelopen jaren dicht bij het vuur gezeten. Veel zaken hebben wij niet via/via gehoord, of onze mening gevormd naar aanleiding van berichten in de media, maar 1:1 van nabij meegemaakt. Wij vinden die zaken ten dele terug in het rapport, maar er ontbreken ook een aantal uitermate relevante passages, die bepalend zijn geweest voor de situatie waar wij uiteindelijk met elkaar terecht zijn gekomen en waar de gemeenteraad nu over praat.

Het eerste moment waar wij naar willen verwijzen is een middag in april 2014. Na twee maanden onderhandelen onder leiding van een externe formateur, namelijk burgemeester Don Bijl van Purmerend, waren CKenG, VVD, D66 en de PvdA tot een akkoord gekomen. De formateur kreeg tijdens de laatste bijeenkomst als dank een flesje wijn van ons overhandigd en gaf ons nog een aantal goedbedoelde adviezen mee. De eerste en belangrijkste, zo zei hij, was gericht aan wethouder Klijnstra. Don Bijl zag namelijk het gevaar dat hij als enige ervaren wethouder de drie nieuwe wethouders zou overschaduwen.

Don Bijl had een vooruitziende blik. Wethouder Klijnstra deed die pogingen ook al in de voorgaande periode van 2010 tot 2014, maar toen werd hij regelmatig teruggefloten door de ervaren wethouders Bert Meijer van CKenG en Christel Portegies van de VVD. Nu gebeurde dat niet en Klijnstra nam steeds meer de rol aan van Zonnekoning.

Vlak voor Sinterklaas in december 2015 heeft de politiek leider van CKenG, Roel Beems, tijdens een periodiek overleg van fractievoorzitters aan college Steeman, nu wethouder maar destijds fractievoorzitter van D66, aangegeven dat het zo niet door kon gaan. Er waren spanningen binnen het College, spanningen tussen College en Raad, spanningen met inwoners (wij noemen bijvoorbeeld het Rode Kruisgebouw aan de Van Speijkkade) en spanningen tussen College en de ambtelijke organisatie.

Zijn voorstel was eenvoudig: wethouder Klijnstra was bijna 65 en had problemen met zijn gezondheid. De tekenen wezen erop dat er in 2016 incidenten zouden gaan plaatsvinden. Waarom niet met Klijnstra gaan praten over vervroegde pensionering, waarna D66 een andere wethouder naar voren zou schuiven voor zijn positie. Dan zouden we zonder grote brokken het nieuwe jaar in kunnen. Kijk bijvoorbeeld naar het kabinet heeft gedaan met de kwestie rondom minister Opstelten. Praat er als politiek leider eens over met je fractie, je bestuur en de betrokken wethouder zelf, stelde Roel Beems voor aan Marcel Steeman.

Steeman weigerde dit voorstel in behandeling te nemen. Uiteindeliik vond er rond de jaarwisseling nog wel overleg plaats, omdat Klijnstra daar zelf om vroeg. Onder leiding van Marjan van Kampen, de burgemeester van Schagen, kwam zelfs mediation op gang. Er vonden diverse gesprekken plaats, uiteindelijk afgerond door een groepssessie. Maar het kwaad was eigenlijk al geschied. Op deze manier werd door de coalitie de eerste weken van 2016 doorgemodderd.

Het volgende cruciale moment was vanzelfsprekend donderdagavond 11 februari 2016. Nadat CKenG en de PvdA om inhoudelijke redenen hadden besloten de motie van wantrouwen tegen wethouder Klijnstra te steunen, stapte D66 uit de coalitie. Het komt vaker voor dat een coalitiepartij, van wie de wethouder naar huis wordt gestuurd, het College verlaat, maar het opstappen van de VVD was volledig overbodig. Hun wethouder, Esther Hollenberg, lag namelijk helemaal niet onder vuur. Zij had overigens wel aan intimi laten weten dat zij het niet naar haar zin had als wethouder, en dat ze naar haar mening te hard moest werken voor te weinig salaris.

De toenmalige fractievoorzitter en inmiddels wethouder Kees Rood stelde destijds dat de VVD totaal verrast was door de motie van wantrouwen en daardoor het vertrouwen weg was. Ook lieten fractieleden van de VVD achteraf weten dat zij helemaal niet op de hoogte waren van de problemen binnen de coalitie. Dat zegt na een aanvliegroute van 2,5 maand meer over het gebrek aan interne communicatie bij de VVD dan over de pogingen die CKenG en de PvdA zich hebben getroost om tot een oplossing te komen.

Uiteindelijk plofte de boel dus en kwam in april het moment dat de twee nog zittende, goed functionerende wethouders, weggestemd werden door vier fractievoorzitters die stuk voor stuk een persoonlijk belang hadden om te stemmen zoals ze deden. De in het dagelijks leven gepensioneerden Swart en Schijf hadden er hun hele politieke leven als raadslid al over gedroomd om zélf nog een keer wethouder te worden. De heer Rood was op zoek naar een baan en de heer Steeman heeft de ambitie om nog eens namens D66 in de Tweede kamer te komen en daar helpt een tussenstap als wethouder natuurlijk bij. Het scenario was al heel anders geweest als deze vier heren niet persoonlijk naar voren waren getreden om wethouder te worden, maar namens hun partij een andere kandidaat hadden gepresenteerd. Als klap op de vuurpijl was hun eerste actie ook nog eens een salarisverhoging van 21% aan zichzelf toekennen, waardoor het laatste beetje hoop en vertrouwen al direct verdwenen was.

Gedane zaken nemen geen keer. Het is zoals het is en het spreekwoord zegt dat je een koe niet in zijn kont moet kijken. Door het hele gebeuren staan veel ontwikkelingen in Castricum nu twee jaar stil en zijn onze inwoners de dupe. Het zijn juist zij die aan de politieke turbulentie in Castricum een eind kunnen maken. Door bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 degene naar huis te sturen die veroorzaakt hebben, dat nog maar 12% van onze inwoners vertrouwen heeft in de lokale politiek.

Tot aan die verkiezingen is het business as useal. De fractie van CKenG heeft kennis genomen van het rapport over de bestuurscultuur en richt zich vanaf nu op de periode ná maart 2018. Wel denken wij dat het verstandig is om in de aanloop naar de verkiezingen het rapport van BMC als een soort handleiding te betrekken voor de toekomstige samenwerking in het gemeentehuis. Wat ons betreft is de burgemeester de aangewezen persoon om daarin het voortouw te nemen.

1 Comment
  1. 2 jaar ago
    Marcel Steeman

    Beste CKenG. Dit is precies wat het rapport over de bestuurscultuur bedoelt in de algemene conclusie als disbalans tussen politiek en bestuur. In deze bijdrage gaat CKenG door waar het gebleven was; natrappen, een eigen lezing geven van de bestuurscrisis, op de persoon spelen en vooral blijven hangen in het verleden. Lees het rapport nog eens na, leer ervan en doe wat de rest van de raad ook doet: vooruitkijken, bouwen en vertrouwen terugwinnen. https://castricum.raadsinformatie.nl/document/5618084/2/02_Politieke_evenwichtskunst_-_Onderzoeksrapport_naar_de_bestuurscultuur_in_de_gemeente_Castricum

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *