Raad dwingt vervolg af voor fietstunnel onder het station

Al sinds 2007 wordt er in Castricum gediscusseerd over de spoorwegovergang bij de Beverwijkerstraatweg. Door alle zijstraten op dit punt en het kruisen van snelverkeer met langzaam verkeer ontstaan er voortdurend wachttijden en gevaarlijke situaties. De problemen gaan vanaf 2018 toenemen wanneer het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) wordt ingevoerd en er nog meer treinen gaan rijden.

Nadat in de vorige Raadsperiode alle 23 alternatieven om tot een oplossing te komen het om uiteenlopende redenen niet hadden gehaald, is er nu door het College, ambtenaren en het externe bureau Movares een pakket maatregelen bedacht, die er samen voor moeten zorgen dat het leed iets wordt verdeeld en verzacht. Die maatregelen lopen uiteen van eenrichtingsverkeer in een aantal straten tot een betere vertrekprocedure voor de treinen. CKenG is blij met iedere stap vooruit in dit dossier en heeft daarom een positieve grondhouding tegen alle plannen die worden gepresenteerd.

De werkelijk oplossing voor de spaghetti ligt wat onze fractie betreft echter in het uit elkaar halen van snelverkeer en langzaam verkeer. Dit zou relatief eenvoudig kunnen door het opwaarderen van de bestaande perrontunnel tot een volwaardige verbinding tussen de voorzijde en achterzijde van het station voor langzaam verkeer. Alle fietsers die vanuit Beverwijk komen worden dan via de Puikman en het Huis van Hilde aan de duinkant de tunnel ingeleid en komen daar aan de dorpskant tegenover slijterij Nolet weer uit. Precies op het stationsplein dat volgens de plannen de komende jaren helemaal vernieuwd gaat worden! Het autoverkeer hoeft in deze oplossing niet langer te kruisen met het langzaam verkeer, waardoor er rondom de spoorwegovergang zelf veel minder opstoppingen zullen ontstaan.

Omdat ProRail binnen afzienbare tijd een start wil maken met het moderniseren van de perrontunnel, heeft CKenG al in 2013 een motie ingediend waarbij wij hebben opgeroepen om bij ProRail te bewerkstelligen dat de wensen van de gemeente Castricum dan direct worden meegenomen. Deze motie is op 4 december 2013 unaniem door de Raad aangenomen. Natuurlijk kost dit meerwerk extra geld, maar dat kost goede infrastructuur altijd. Aan het pakket verkeersmaatregelen dat nu door bureau Movares is bedacht hangt ook een prijskaartje van meer dan een miljoen Euro.

Opwaardering van de perrontunnel is een vriendelijke oplossing voor alle bewoners en betrokkenen. Dit in tegenstelling tot de opties van bureau Movares, waarvan de wethouder tijdens de behandeling in de Raad al heeft gezegd dat er altijd mensen teleurgesteld zullen zijn. Door afsluiting van straten bijvoorbeeld, waardoor op andere punten juist meer verkeersbewegingen ontstaan of andere plaatsen die in de toekomst alleen nog bereikbaar zullen zijn door flink om te rijden.

Het verbaast onze fractie dan ook dat de meest logische, veilige en vriendelijke optie, waar de Raad nota bene in 2013 om heeft gevraagd, nu helemaal buiten alle varianten is gehouden. In het werkboek “Totaalbeoordeling oplossingen” en het “Plan van Aanpak” spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg wordt er met geen woord over gerept. Terwijl de gemeente Castricum juist met een duurzame, ongelijkvloerse kruising zou bijdragen aan de veiligheid en op grond daarvan in aanmerking zou kunnen komen voor de hoogst mogelijke subsidie(s). Het argument dat de tunnel ‘ongelukkig ligt’, is wat ons betreft niet valide. ProRail heeft immers in tal van andere gemeente, waaronder Bilthoven, Gilze Rijen, Groningen, Enschede, Uitgeest en Alphen a/d Rijn vergelijkbare oplossingen tot stand gebracht onder stationsgebouwen of het werk daartoe is onder handen.

De Tussenrapportage Perrontunnel die, toeval of niet, vorige week naar de Raad is gestuurd biedt voldoende aanknopingspunten voor verdere discussie en uitwerking. Het rapport laat vijf opties zien tot opwaardering van de tunnel aan de duinzijde (inclusief een hellingbaan) en vijf opties aan de dorpszijde (maar dan zonder hellingbaan). Er wordt zelfs voorgesteld om de kiosk in de tunnel onder te brengen. Als die nu op de begane grond blijft, dan kan de ondergronds beschikbare ruimte voor fietsers worden gebruikt. Aan het rapport met de tot nu toe uitgewerkte varianten zou dus heel goed variant 6 kunnen worden toegevoegd, zoals hierboven bedoeld.

CKenG wil daarom dat de opwaardering van de perrontunnel tot volwaardige verbinding voor langzaam verkeer alsnog wordt betrokken in het debat en de besluitvorming over de oplossingsvarianten. Onze fractie heeft daartoe, samen met GroenLinks en De Vrije Lijst, een motie ingediend om deze optie in de plannen mee te nemen. Hoewel de besluitvorming pas volgende week plaatsvindt, heeft een ruime meerderheid van de Raad tijdens de extra behandeling op donderdag 18 juni laten weten de motie te steunen. Alleen de SP was tegen. Het College en de ambtelijke organisatie kunnen nu met ProRail en bureau Movares aan de slag om de Raad, en daarmee de inwoners van Castricum, alsnog de gevraagde voorstellen te presenteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *