Raad en College lopen in polonaise achter projectontwikkelaar aan

In zijn voorstel om 160 vluchtelingen te huisvesten in voormalig kindertehuis Antonius stelt het College dat ‘het draagvlak belangrijk is’. Alleen hadden burgemeester Mans en wethouder Steeman verzuimd erbij te vermelden hoe zij dat draagvlak gingen vaststellen. CKenG heeft daar op 12 mei (schriftelijk) en op 16 juni naar gevraagd, maar geen antwoord gekregen. Daarop heeft onze fractie zelf de inzichten van Bakkum-Noord gepeild, op basis van een enquête en een groot aantal voordeur- en keukentafelgesprekken. De uitkomsten daarvan zijn ingebracht in het debat op 5 juli en in een vijftal moties, waarover op 14 juli door de Gemeenteraad is gestemd.

Mans en Steeman luisteren niet naar de omwonenden

Gebruikelijk is dat het College, voorafgaand aan de behandeling van een motie, een zogenaamd pre-advies geeft. In dit geval ontraadde het College alle moties, terwijl de verzoeken juist bij de omwonenden vandaan kwamen. Door hun handelen geven Mans en Steeman er blijk van niet naar de inwoners te willen luisteren. Het is bovendien onduidelijk wat het College bedoelt met zijn eigen claim voor wat betreft het begrip ‘draagvlak’. Ook hebben de bestuurders van Castricum helemaal niet nagedacht over mondiale ontwikkelingen, zoals de deal tussen de EU en Turkije, waardoor er steeds minder vluchtelingen naar Nederland komen. Er staan inmiddels 15.000 van de 52.000 opvangplaatsen in AZC’s leeg. De vraag is waarom er dan in Antonius 160 nieuwe plaatsen tot stand moeten worden gebracht.

Maar Mans en Steeman gaan zich in hun gesprekken met het COA, de projectontwikkelaar en andere betrokken partijen dus niet inzetten op dosering van het aantal vluchtelingen (80 wat omwonenden en CKenG betreft), hun status (zouden alleen degenen moeten zijn die reeds in het bezit zijn van een verblijfsvergunning), samenstelling (gezin/alleenstaande, man/vrouw, kind/volwassene) en verkeersmaatregelen. Zo is het aantal van 160 louter gebaseerd op de calculatie van de projectontwikkelaar, die daar ook zijn gewenste winst in meerekent. Bizar is de opstelling van de VVD: de partij is helemaal tegen de opvang van vluchtelingen, maar steunt geen enkele motie die toeziet op het aantal en de beheersbaarheid. CDA, PvdA en Forza steunden een aantal moties wel.

D66, GDB, CL, SP, GL en Vrije Lijst lopen mee in de polonaise

Curieus is ook de initiatiefnemer: de reputatie van projectontwikkelaar J.H. Bakker op het gebied van eerdere (zorg-)projecten werpt veel vragen op. Zijn conglomeraat van B.V.’s is eind 2015 failliet verklaard. De ontwikkelaar heeft zijn jaarrekeningen over de jaren 2011-2014 niet of te laat gedeponeerd (een economisch delict) en hij is betrokken in een groot aantal juridische procedures. Zie ook de afbeelding boven deze pagina (een kopie uit de Zaanse krant De Orkaan van 19 januari). CKenG had het College per motie opgedragen om eerst nader onderzoek te doen, voordat er vergunningen zouden worden afgegeven.

Mans en Steeman hadden daar geen trek in. Zelfs het het doen van navraag bij hun collega-bestuurders in Zaanstad, waar een aantal projecten van Bakker op een fiasco zijn uitgelopen, vindt ons College teveel moeite. Zij worden daarin gesteund door D66, GDB, CL, SP, GroenLinks en de Vrije Lijst. Deze partijen zijn van mening dat vragen van logistieke aard niet passen in de door hen beoogde barmhartigheid, waardoor de moties het niet haalden en het College nu samen met een deel van de Raad in polonaise achter de projectontwikkelaar aanloopt. Wordt vervolgd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *