Raadslid Willem Veldt zet zich 100% in voor Limmen en Akersloot

Uiteraard zijn er meer raadsleden die zich uw zorgen aantrekken. Maar wij weten zeker dat er niet één in de hele raad is die qua inzet kan tippen aan de inzet van raadslid Willem Veldt uit Akersloot.

Willem functioneert als een, wat sommigen een ‘ouderwetse politicus’ noemen. Hij hoort een verhaal, ziet een stukje in de krant, ontvangt een teleurgestelde Akersloter in zijn toko. Hoe dan ook, hij luistert naar wat u als inwoner van de gemeente, en dan vooral de inwoners van Akersloot en Limmen, op uw lever heeft. En vervolgens ‘doet‘ hij er iets mee. Geen loze belofte, geen politieke windowdressing, geen gelul van: ‘Komt wel goed’. Nee, hij gaat gewoon voor u aan de slag.

Of dat nu gaat om de modderstort in het Alkmaardermeer, of de woning voor een gehandicapte zoon die een huis moet krijgen vlak bij zijn ouders, of een dakkapel die afgewezen is. Bij de Griffie van de gemeente komen – soms ‘s nachts om twee uur – de vragen binnen die hij stelt aan het ambtenaren apparaat. ‘Hoe komt het nu dat een vredesmonument opeens een oorlogsmonument heet, terwijl niemand het daar mee eens is?’ Willem wijst er dan op dat zaken niet 100% kloppen. Kortom, Willem neemt het op voor u. Ook voor degenen die wat ouder zijn, of juist wat jonger. Denk maar aan de jongeren van de Storey Club. Ook voor hen heeft hij zijn best gedaan.

Is dat ouderwets? Nee, vinden wij van CKenG: dat is inzet. Inzet met een hele grote i. Daarom staat Willem ondanks zijn 72 jaar op de vierde plaats op de kandidatenlijst. Voor (en achter) hem staan een paar jongeren die aan hem een inspirator, een vraagbaak en een mentor hebben. En we weten heus wel dat Willem wars is van het aanhoren van slaapverwekkende betogen tijdens raads- en commissievergaderingen. Hierbij krijgt hij soms wat zware oogleden. Dat vergeven we hem graag. Zeker omdat we weten dat hij avond na avond druk voor u in de weer is. Iedereen krijgt het dan wel eens moeilijk. Hoe dan ook wij dragen Willem op handen.

Zakken op de lijst? Natuurlijk kan dat, maar alleen als Willem dat aangeeft. Dat is het respect dat hij opgebouwd heeft. Want degenen voor wie hij zijn stinkende best doet, weten het wel. Maar anderen moeten dat ook weten vinden wij. En dan kunnen de mensen die zeggen: ‘Willem heeft zijn tijd wel gehad…’ weer even terug in hun hok. Dat is de waarde van Willem: hij legt bloot wat er mis is, wat niet klopt, wat niet werkt. Chapeau! Dat is de menselijke schaal die wij nastreven: uw en onze schaal. Tot hoofdbrekens toe bij de Griffie en de ambtenaren. Want die moeten reageren. Met alleen een paar woorden in een mailtje komen ze er niet vanaf. Dit zijn projecten waar hij zich in de afgelopen tijd druk voor heeft gemaakt.

1. Plaatsing AED-voorzieningen in de gemeente. 2. Baggerstort Saskerleidam in Akersloot. 3. Handhaving directe verbinding buslijn Akersloot – Alkmaar (niet meer via Heiloo). 4. Afslag A9 eerst aanleggen voor bouw woningen in Zandzoom. 5. Huidige bestemming ’t Kruispunt Akersloot handhaven. 6. Geen medewerking verlenen aan bouw antenne-installatie Nieuwe Laan West Limmen. 7. Straatnaamgeving Vierhuysen in Akersloot. 8. Compensatie waterschapslasten in Akersloot en Limmen. 9. Vestiging webwinkels in de gemeente. 10. Bouwplan Hoogegeest 28a in Akersloot. 11. Ontwikkeling bouwplannen Heer Derckplantsoen in Akersloot. 12. Leerlingenvervoer in de gemeente. 13. Vestiging fitnesscentrum op bedrijventerrein Nieuwe Laan West in Limmen. 14. Tarieven veerpont De Woude. 15. Grafrechten in de gemeente. 16. Bedrijventerrein Boekelermeer. 17. Hondenbelasting. 18. Pachtprijzen sportvelden in de gemeente. 19. Aanbrengen e-laadpunten in Akersloot. 20. Discussie dakkapel in Limmen (dakkapel kwam tot stand). 21. Zwemlokatie ’t Stet in Akersloot. 22. Inrichting Wilhelminaplein in Akersloot. 23. Parkeren Gasstraat in Castricum. 24. Bouwplan Sluisweg 7 in Akersloot. 25. Afronding bestemmingsplan Koningsweg/Boschweg in Akersloot. 26. Plan Hogeweg/Pagenlaan in Limmen. 27. Bouwplannen Startingerweg in Akersloot. 28. Perikelen rond pand Sluisweg 7 in Akersloot.

Voor ons is het handelen van Willem, of hij nu senior is of niet, het voorbeeld van: 100% voor u gaan.Dat moeten jongere politici zelf nog maar eens bewijzen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *