Samenvoeging leidt niet tot besparing

Gemeentelijke fusies leveren geen geld op. Dat blijkt uit een onderzoek van het onderzoekscentrum Coelo van de Rijksuniversiteit Groningen dat deze week werd gepubliceerd. De conclusie van Coelo is slecht nieuws voor het kabinet. Dat wil met deze fusies vanaf 2017 in totaal bijna € 1 miljard per jaar besparen door minder dubbeling van taken en een daling van het aantal gemeenteambtenaren.

‘Maar na de herindeling dalen de uitgaven niet. Zelfs niet bij de kleinste gemeenten’, schrijven Maarten Allers en Nieuwe Geertsema van Coelo in een artikel in het economenblad ESB. ‘De gemeentelijke voorzieningen worden er ook niet beter van. Herindeling om financiële redenen is dus zinloos’.

De fractie van CKenG heeft zich steeds kritisch opgesteld in de debatten over samenwerking en fusies. Afgelopen week, tijdens de Algemene Beschouwingen, hebben wij ondubbelzinnige vragen gesteld met betrekking tot de Gemeenschappelijke Regelingen en de ingeboekte besparing als gevolg van de BUCH-samenwerking. De goede relatie met Bergen, Heiloo en Uitgeest zou overigens wel kunnen resulteren in een aantal andere voordelen, zoals de kwaliteit van dienstverlening aan inwoners en een sterkere positie in de Regio’s Alkmaar en Noord-Holland-Noord.

De redenen waarom gemeentelijke fusies zinloos zijn worden toegelicht in het onderzoeksrapport van Coelo, dat via deze link kan worden gedownload. Voor CKenG een bevestiging van onze zorgen dat fusies aan de ene kant allerlei nieuwe kosten met zich meebrengt (nieuw management, huisvesting, ICT, externe adviseurs, lijken in de kast) terwijl aan aan de andere kant de bestaande kosten gewoon doorlopen (ambtenaren die buiten de boot vallen maar niet ontslagen kunnen worden, bestaande ICT en huisvesting, frictiekosten, etc.).

Onze fractie zal iedere ontwikkeling kritisch blijven volgen en bedachte besparingen pas geloven als die uitermate zorgvuldig zijn onderbouwd. Ook vinden wij dat de afstand tussen bestuur en inwoners niet groter moet worden maar juist zou moeten worden verkleind. Schaalvergroting is veelal een ‘speeltje’ van politici die op zoek zijn naar een standbeeld, zoals recent aan de orde was met de plannen voor de Superprovincie van minister Plasterk. Als politieke plannen geen duidelijke voordelen bieden voor inwoners en ze leiden ook niet tot besparingen, dan moet je er wat CKenG betreft gewoon niet aan beginnen. Laten we onze energie steken in burgerparticipatie, sociale wijkteams, de kwaliteit van dienstverlening, goede voorzieningen en een gezonde financiële huishouding. Daar hebben onze inwoners wat aan!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *