Steun voor haalbaarheidsonderzoek Landal Duynparc

Deze week vindt in de gemeenteraad het vervolg plaats van het dossier Landal Duynparc. Het gaat donderdagavond over het haalbaarheidsonderzoek. Hoewel het onderwerp (een deel van) de gemoederen in Castricum bezighoudt, betreft het feitelijk een ‘gewone’ ruimtelijke procedure, zoals er dagelijks in Nederland honderden worden behandeld. Er is een ontwikkelaar, die plannen indient en die worden langs een meetlat gelegd. Dat is het haalbaarheidsonderzoek en daar gaan wij als Raad zelf over. Hoe hoger de kwaliteit van de input (in dit project fase 3), hoe hoger de kwaliteit van de output (fase 5).

De Raad heeft op 6 december 2012 in meerderheid uitgesproken dat wij het verblijfstoerisme in Castricum willen ontwikkelen. Het woord zegt het al: die toeristen moeten dus ergens verblijven. Daar zijn grofweg drie mogelijkheden voor: hotelaccommodaties, campings en bungalowparken. De eerste twee hebben we, de derde categorie nog niet. Logisch dus dat we een gerenommeerde ontwikkelaar, die daartoe plannen heeft, op z’n minst uitermate serieus nemen.

Van Wijnen en Landal hebben sinds 2006 allerlei mogelijkheden onderzocht om langs de Noordhollandse kust een park te ontwikkelen. Met al hun kennis en ervaring is de keuze uiteindelijk op deze locatie gevallen. Dan ben je wel een beetje naïef, of wereldvreemd, of allebei om te bedenken dat ze wel even geïnteresseerd zijn als je ze een stukje grond aanbiedt wat we elders in de gemeente nog hebben liggen. Landal tussen Limmen en Akersloot in een weiland, wat dacht u er van ….?

Een haalbaarheidsonderzoek betekent niet automatisch dat het bungalowpark er ook komt. Er kunnen tijdens het onderzoek problemen naar boven komen, op grond waarvan de plannen niet door kunnen gaan. Het is ook denkbaar dat de voorwaarden en beperkingen die wij als Raad opstellen voor de ontwikkelaar reden zijn om zelf af te haken. Ook daarin zijn de Raadsleden zelf deel van het proces.

Ondertussen worden er door tegenstanders eigenlijke maar ook een heleboel oneigenlijke argumenten aangevoerd in een poging het park al te blokkeren voordat überhaupt de vragen en voorwaarden voor het haalbaarheidsonderzoek zijn geformuleerd. De SP bestookt nietsvermoedende inwoners die op zaterdag hun boodschappen doen in Geesterduin om maar vooral hun handtekening te zetten. Als actiegroep in plaats van relativerende politieke partij die op basis van informatie en argumenten een constructieve bijdrage levert aan het proces en procedures zoals wij die in Castricum kennen.

De onderbuik regeert: Polen, Bulgaren, prostitutie, verpaupering en nog meer ellende. Het park is al gedoemd te mislukken voordat wij als Raad aan zet zijn geweest. Dat zegt meer over (het gebrek aan) kwalitatieve inbreng van de politieke tegenstanders dan over de kansen voor het park, voor het bedrijfsleven in Castricum en voor onze inwoners. Alsof Van Wijnen en Landal miljoenen gaan investeren in de wetenschap dat kapitaalvernietiging hun deel zal zijn.

Een inwoner sprak in zijn bijdrage aan het Nieuwsblad vorige week over het einde van het authentieke Zanderij gebied. Net als een aantal andere deelnemers aan de discussie mist hij het historische besef. De Zanderij was namelijk tot ver in de 19e eeuw een glooiend duinlandschap dat tussen 1865 en 1870 werd afgegraven om de aanleg van de spoorlijn Alkmaar-Zaandam mogelijk te maken. Wat overbleef was een kale vlakte die pas later werd ingezet voor de kweek van bollen. In hun plannen richten de ontwikkelaars zich erop om juist het authentieke duinlandschap te herstellen. Het gebied gaat er dus weer uitzien zoals het er tot 150 jaar geleden uitzag. Alleen komen er tussen de glooiingen bungalowtjes te staan.

En passant neemt de ontwikkelaar ook nog eens de broodnodige sanering van de grond in het gebied voor zijn rekening. Opmerkelijk genoeg hebben we van de tegenstanders hier nimmer wat over mogen vernemen, evenmin als over de gewenste uitplaatsing van Kaptein Kaas, of over de afbraak van het bedrijfspand dat nooit op die plek had mogen staan en over de verkeersoverlast die samenhangt met ladende en lossende vrachtwagens. Hoewel we blij zijn met de komst van het archeologisch depot hebben we van hen ook geen wanklank gehoord over de enorme afmetingen van het provinciaal museum in hetzelfde Zanderij-gebied en de verkeersafwikkeling ter plaatse. In het gebouw kan wel een Boeing 747 gestald worden. Het lijkt er dus op dat de politieke tegenstanders van Landal meten met twee maten.

Verder blijft het vreemd om te ervaren dat inwoners van onze gemeente, die zelf fluitend in de auto stappen op weg naar hun vakantie in een bungalowpark in Drenthe of Limburg, niet bereid zijn op hun beurt bezoekers uit die andere provincies toe te laten zodat die ook de kans krijgen om van onze mooie omgeving kunnen genieten. Not-in-my-Backyard zeg maar.

Natuurlijk gaat een bezoeker aan Landal straks geen gordijn kopen bij Huitenga, zoals een briefschrijver in het Nieuwsblad deze week terecht stelde. Maar diezelfde bezoeker gaat met zijn gezin wel een pizza eten in het dorp en als genoeg bezoekers dat doen dan koopt de pizzabakker wél een gordijn bij Huitenga. Zo werkt dat in een lokale economie. Zonder toeristische ontwikkeling is Castricum over 20 jaar een dorp met veel minder voorzieningen dan vandaag en een gemiddelde leeftijd van boven de 70 jaar. Dankzij de toeristische ontwikkeling blijft Castricum bruisend, hebben we wat betreft sfeer en werkgelegenheid aantrekkingskracht op jongeren en kunnen voorzieningen als zwembad, bioscoop en winkels behouden blijven.

Daarom worden wij als Raadsleden ook aan de lopende band aangesproken door inwoners die zich afvragen waarom het zo lang moet duren voordat de eerste paal van het park de grond ingaat. In het VNG-magazine stond de afgelopen week een boeiend artikel over de lusten en de lasten van toerisme voor gemeenten. Er kwamen onder meer gemeentelijke woordvoerders uit Schouwen – Duivenland (vergelijkbaar met Castricum) en Edam – Volendam (sinds vorig jaar met een Roompot-bungalowpark aan de Dijk) voorbij. Ze waren het duidelijk eens: voor de eigen inwoners biedt de ontwikkeling van het toerisme veel meer voordelen dan nadelen.

Het mag duidelijk zijn dat CKenG mede namens een grote groep inwoners het haalbaarheidsonderzoek van harte steunt. Met alle respect voor de tegenstanders op de publieke tribune of 500 handtekeningen: Castricum heeft 34.263 inwoners (stand per 1 mei jl.). Veel van hen steunen de toeristische ontwikkeling en sommigen maakt het domweg niet uit wat er gebeurt. Wij hopen op nog meer van dit soort initiatieven, zoals een Bilderberg-hotel of Wellness-center in de leegstaande panden aan de Heereweg, het benutten van de toeristische kansen rondom het Alkmaardermeer en de ontwikkeling van een hotel in het pand van Biesterbos dat nu staat te verpauperen op het strandplateau.

In alle gevallen komt de Gemeenteraad steeds uitdrukkelijk aan zet. Het hangt dus af van de kwaliteit van de lokale volksvertegenwoordigers of het toerisme zich niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief ontwikkelt. Dat begint niet met een destructieve grondhouding, maar juist met constructief meedenken over de voorwaarden die wij stellen aan bebouwing, het natuurlijk inbedden in het (authentieke) landschap, ecologische aspecten, verkeer, social return, enzovoort. De bal ligt bij de Raadsleden zelf!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *