Uitslag CKenG-enquete opvang vluchtelingen in Bakkum-Noord

Niet het huisvesten van vluchtelingen in Antonius op zich, maar het aantal is het grootste bezwaar tegen de plannen van het COA en projectontwikkelaar J.H. Bakker. Dat blijkt uit een enquête die CKenG deze week heeft gehouden onder de bewoners van Bakkum-Noord. Twee op de drie ondervraagden gaf aan niet positief te zijn omdat 160 vluchtelingen in het voormalige kindertehuis volgens hen te veel is.

Vaststellen draagvlak voor opvang

Eerder had het College gezegd de plannen te steunen wanneer er voldoende draagvlak onder inwoners zou zijn. In schriftelijke vragen heeft CKenG daarom Burgemeester en Wethouders op 12 mei gevraagd hoe zij dat draagvlak dachten te gaan vaststellen. Daar is geen afdoende antwoord op gekomen. Tijdens de raadsvergadering vorige week heeft fractievoorzitter Roel Beems de vraag herhaald. Omdat het College wederom geen duidelijkheid verschafte, heeft CKenG besloten dan maar zelf een enquête op te stellen, die huis-aan-huis is verspreid. Van de 127 adressen in Bakkum-Noord heeft onze fractie 75 ingevulde formulieren teruggekregen (59%). Dat percentage is meer dan voldoende voor een representatieve steekproef.

Op de vraag “Wat is uw mening over de plannen?” stelde 21,4% van de respondenten positief te zijn en 9,3% was wel positief maar had ook bedenkingen. De resterende 69,3% beperkte zich tot de bedenkingen. Het aantal vluchtelingen werd daarbij 50 keer genoemd, het feit dat de verkeerssituatie in Bakkum-Noord niet geschikt zou zijn 38 keer, terwijl 28 respondenten stelden overlast te verwachten na de komst van vluchtelingen. CKenG vroeg bewoners ook om in een cijfer uit te drukken hoe zij de plannen zien, waarbij 1 stond voor ‘helemaal geen vluchtelingen’ en 10 voor ‘meer dan 160 mag ook’. Het gemiddelde cijfer kwam uit op 4,97. Een groot aantal omwonenden noemden aantallen vluchtelingen waarbij zij wel positief over de plannen zouden zijn. Veelal komen die aantallen in de buurt van het aantal kinderen en begeleiders (samen 60) die voorheen in Antonius verbleven.

Voordeur- en keukentafelgesprekken

In de enquête werd ook gevraagd naar de periode dat respondenten al in Bakkum-Noord wonen. Daarbij valt op dat bewoners die relatief kort (minder dan 5 jaar) in de kern wonen positiever (cijfer 5,7) tegen de plannen aankijken dan bewoners die er geruime tijd (5 tot 25 jaar, cijfer 4,75) of al heel lang (meer dan 25 jaar, cijfer 4,9) wonen. Huishoudens die bestaan uit één persoon (cijfer 5,33) zijn positiever dan huishoudens die bestaan uit twee personen (5,09) of uit drie dan wel meer personen (4,44).

CKenG claimt met de enquête niet een academisch onderzoek te hebben uitgevoerd. Wél is het een goed instrument om de stemming onder de omwonenden op een gestructureerde manier in kaart te brengen. Bovendien leidde de aanwezigheid van onze fractie in Bakkum-Noord tot een groot aantal gesprekken aan voordeuren en keukentafels. Daarin gaven bewoners een toelichting op hun standpunten en terugkoppeling op zaken die niet op het formulier stonden. Voldoende input voor de bijdrage van onze fractie aan het debat, dat op dinsdagavond 5 juli in de gemeenteraad zal worden voortgezet.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *