Update over de bestuurscrisis in Castricum

Na alle eerdere berichten over de bestuurscrisis in Castricum, is de stand van zaken nu zo dat VVD, D66, CDA en GDB in overleg zijn om gezamenlijk een nieuw college te vormen. Een opvallende koers om een aantal redenen:

  1. Het oude, kille beleid van VVD en D66 zal in dat geval worden voortgezet, maar dan misschien iets minder dictatoriaal omdat Hilbrand Klijnstra geen deel meer zal uitmaken van de nieuwe samenstelling;
  2. Juist CDA en GDB waren indieners van de motie waardoor Klijnstra moest opstappen – kennelijk is de lucht geklaard en hebben beide fracties hun eerdere uitspraken, over de behoefte aan een socialer gezicht, geparkeerd;
  3. Alle vier de beoogde coalitiepartijen willen een wethouder leveren, maar er zitten nog twee wethouders die naar behoren functioneren – dat moeten onze inwoners bij de kandidaten Rood, Swart, Schijf en Steeman nog maar afwachten;
  4. Zij hebben ten minste een inwerkperiode van een aantal maanden nodig (van de resterende periode van slechts 24 maanden) en dan valt het niet mee als er geen zittende, ingewerkte wethouders meer over zijn die kennis kunnen overdragen;
  5. De enige kandidaat die daar nog voor in aanmerking kwam, Esther Hollenberg, heeft zich teruggetrokken omdat zij niet langer actief wilde zijn in de (zoals zij het zelf noemt) “slangenkuil” die haar partij VVD zelf met D66 heeft veroorzaakt;
  6. Elke stap in de richting die nu wordt voorgesteld gaat gemoeid met extra wachtgeld – inclusief de restverplichting aan de voormalig wethouders Mosk en Meijer dreigt Castricum zo meteen verplichtingen te hebben aan 10 wethouders, waarvan er maar 4 aanwezig zijn;
  7. Rood en de 3S’ hebben om uiteenlopende redenen een persoonlijk belang om zich de bestuursvleugel in te worstelen: al jaren op zoek naar werk, jongensdroom of het verhogen van hun eigen inkomen – het heeft allemaal niks met de belangen van onze inwoners te maken.

Vriendjespolitiek en persoonlijke belangen

Vooralsnog is het “business as usual” in het gemeentehuis. De zittende wethouders Ans Pelzer en Leo van Schoonhoven voeren samen met burgemeester Toon Mans en gemeentesecretaris ad interim Ron Suanet alle taken uit om Castricum fatsoenlijk te besturen. Zij zeggen geen dingen die ze niet hadden mogen zeggen. Zij verzwijgen geen dingen die ze juist wel hadden moeten melden. Er is dus geen enkele reden om hen vroegtijdig weg te sturen, of het zou de vriendjespolitiek tussen VVD, D66, CDA en GDB moeten zijn, versterkt door de persoonlijke belangen van Rood en de 3S’.

Analyse en Raadsenquête

Deze gang van zaken is voor Ron de Haan van De Vrije Lijst aanleiding geweest om een Raadsenquête voor te stellen. Dat is een politiek zwaar middel, vergelijkbaar met een parlementaire enquête aan het Binnenhof, om de waarheid boven tafel te krijgen. Openheid en transparantie dus: dat zal even schrikken zijn voor VVD en D66. Verslaggever Sander van Lubeck van het Noordhollands Dagblad zet alvast de eerste stap, met een uitgebreide analyse in de krant van woensdag 23 maart. Daar zullen de komende weken nog wel wat pagina’s aan worden toegevoegd!