Vertrek van gemeentesecretaris werpt vragen op

De fractie van CKenG heeft kennis genomen van de aangekondigde uitdiensttreding van de gemeentesecretaris (dat is de directeur van de ambtelijke organisatie en tevens adviseur van het college). Wij zijn van mening dat zij een moedig besluit heeft genomen en wensen haar alle sterkte en succes in de toekomst. Het vertrek van mevrouw Peters werpt echter wel een aantal vragen op, die wij schriftelijk aan het college hebben gesteld.

  1. Houdt het vertrek van de gemeentesecretaris, naast de aandacht die het thuisfront van haar vroeg, op enigerlei wijze verband met de spanningen binnen de organisatie en/of de verhouding tussen het College en het Management Team, zoals geschetst in de brief van 13 december 2015? Graag een gemotiveerd antwoord met toelichting.
  2. Is er met haar een vertrekregeling overeengekomen in financiële zin? Zo ja, wordt dit dan zichtbaar in de 1e Bestuursrapportage?
  3. Worden haar taken voorlopig waargenomen op de wijze waarop dat sinds begin dit jaar is gebeurd? Zo ja, is dat dan het geval tot de start van de BUCH-fusieorganisatie op 1 januari 2017 of verwacht u dat de waarneming daarna nog zal doorlopen? Zal in dat geval de interim-overeenkomst met de heer Suanet, die eindigt per 1 oktober a.s., worden verlengd?
  4. Is het überhaupt de bedoeling dat Castricum na de ambtelijke fusie nog de functie van gemeentesecretaris zal kennen? Is dat naar uw verwachting dan een fulltime functie of een parttime functie, mogelijk gedeeld met een buurgemeente?
  5. Overweegt u of hebt u op enig moment overwogen om de heer ’t Hart, die tot 2008 de functie van gemeentesecretaris vervulde en nog steeds als zodanig op de loonlijst staat, in de (mogelijk tijdelijke) vacature te laten voorzien? Zo ja, is dit een reële optie? Zo nee, waarom niet en hoe denkt u dan de werkrelatie met de heer ’t Hart in de nabije toekomst inhoud te gaan geven?

Het college heeft 30 dagen de tijd om onze vragen te beantwoorden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *