Vluchtelingen in Antonius – CKenG dient 5 moties in

Het College neemt op korte termijn een besluit over het verzoek van het COA en projectontwikkelaar J.H. Bakker om 160 vluchtelingen te huisvesten in het voormalig kindertehuis Antonius in Bakkum-Noord. Formeel speelt de Gemeenteraad daarin geen rol; Burgemeester en Wethouders zijn zelf bevoegd om de knoop door te hakken. Het College heeft evenwel gezegd ‘het draagvlak’ voor de plannen belangrijk te vinden en daarom zijn de afgelopen weken de gevoelens in de Raad gepeild.

Daarbij zien we twee stromingen: enerzijds de linkse partijen als SP, GL en D66, die elke vluchteling als een verrijking zien, en anderzijds de rechtse partijen VVD en Forza, die elke vluchteling als een bedreiging zien. Beide stromingen zijn zo vooringenomen dat ze hun bijdrage vooral doen vanuit hun onderbuik en daarbij hun rol vergeten om als raadslid het voorliggend besluit te toetsen aan feitelijke inhoud, mondiale ontwikkelingen en realiteit.

Gastvrijheid naar rato omvang Castricum

Die realiteit ligt, zoals zo vaak, ergens in het midden. CKenG vindt dat er wat moet gebeuren voor de mensen die écht hulp nodig hebben. Onze fractie is van mening dat Castricum gastvrij moet zijn naar rato van de dimensies die Castricum in Nederland inneemt, op basis van het aantal inwoners en vierkante kilometers. Een standpunt dat wij reeds sinds 26 september 2015 op onze website hebben staan, inclusief uitvoerige toelichting.

Voor welke vluchtelingen wij gastvrij zijn, wordt niet door ons bepaald, maar door de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De IND kent aanvragers een verblijfsvergunning toe. Of niet, als de IND daar redenen voor heeft. Voor wat betreft de geplande AVO aan de Heereweg wil CKenG altijd de uitkomst van deze procedure afwachten. Als het aan ons ligt worden er alleen vluchtelingen in Bakkum gehuisvest die de procedure volledig hebben doorlopen en zijn aangemerkt als ‘statushouder’.

De genuanceerde positie van CKenG

De positie van CKenG ten aanzien van vluchtelingen is genuanceerd. Ieder plan moet op zijn merites worden beoordeeld, en daarom hebben wij het College op 12 mei 2016 ten aanzien van dit plan een groot aantal schriftelijke vragen gesteld. Wat ons betreft speelt het draagvlak onder betrokkenen, zoals direct omwonenden, een grote rol. Dat is ook de reden dat wij vorige maand een enquête hebben gehouden onder alle 127 huishoudens in Bakkum-Noord. Klik hier voor de resultaten >

Als volksvertegenwoordigers vinden wij dat de ongeveer 300 bewoners van Bakkum-Noord een stem moeten hebben in de Raadszaal. Daarom heeft CKenG de uitkomsten van de enquête en alle gesprekken die wij aan voordeuren en keukentafels hebben gevoerd verwerkt in onze standpunten, die fractievoorzitter Roel Beems heeft uitgedragen tijdens het debat op 5 juli j.l. en in de media, onder meer tijdens TV opname van C-TV ( klik op deze link en bekijk de uitzending vanaf minuut 24).

C-TC_Coleur_LoCALe

Vijf moties met betrekking tot de plannen voor Antonius

De zorgen van de bewoners zijn verwoord in vijf moties die onze fractie heeft ingediend. Normaal gesproken kan de Raad voorstellen van het College ‘amanderen’ (dat is een wijzigingsvoorstel aannemen waardoor het besluit anders luidt), maar in dit geval is dat niet mogelijk. De bevoegdheid van de Raad beperkt zich tot het geven van aanvullende opdrachten aan het College, dus in de vorm van moties. Daarin vraagt CKenG aandacht voor de volgende zaken:

  1. het aantal vluchtelingen in Antonius (80 in plaats van 160 nu er in AZC’s 15.000 van de 52.000 opvangplekken onbezet zijn).
  2. status van de vluchtelingen (alleen statushouders en geen vluchtelingen ‘die nog in de procedure zitten’ en op een verblijfsvergunning wachten).
  3. samenstelling van de groep vluchtelingen (evenwichtige verdeling van kind/volwassene, man/vrouw en gezin/alleenstaande).
  4. verkeersmaatregelen (analyse van aanpassingen die nodig zijn omdat de Heerweg niet is ingericht voor huisvesting van deze omvang).
  5. onderzoek naar de projectontwikkelaar (historie, status en bestendigheid van ontwikkelaar J.H. Bakker, gelet op zijn reputatie).

Klik op de verschillende moties om verder te lezen. De behandeling en besluitvorming vindt plaats in de openbare Raadsvergadering van donderdagavond 14 juli.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *