VVD, D66, CDA en GDB laten inwoners Limmen vallen als een baksteen

De coalitiepartijen leggen de fouten die zijn gemaakt tijdens de eerste ontwikkelfase van Plan Zandzoom, en de zorgen die inwoners hebben over de volgende fasen, naast zich neer. Dat bleek donderdagavond in de gemeenteraad, toen de motie van CKenG, gericht op bescherming van bestaande bewoners, in stemming werd gebracht.

VVD, D66, CDA en GDB vinden dat ‘het bestemmingsplan voldoende zekerheid biedt’ en ‘hebben vertrouwen in het College’. De problemen in de eerste fase ontstonden juist omdat het bestemmingsplan tekort schiet en het College slecht communiceert. Verantwoordelijk wethouder Steeman (D66) luistert weliswaar naar wat bewoners vinden, maar doet er vervolgens niks mee. Dat herkennen wij ook in andere dossiers waar hij verantwoordelijk voor is.

Coalitiepartijen redden eigen hachie

Aan het indienen van de motie door CKenG gingen twee raadsvergaderingen over Zandzoom vooraf, die grotendeels in beslotenheid plaatsvonden. Onze fractie is juist een groot voorstander van openheid en transparantie. Wij vinden dat bestuurders veel te snel de instrumenten ‘vertrouwelijk’ en ‘beslotenheid’ inzetten. Daarover leest u de komende maanden meer op deze website.

Hoewel de motie van CKenG genuanceerd was en je er met goed fatsoen niet tegen kon zijn, deed het College er alles aan om de motie te frustreren. De verspreiding ervan werd drie dagen vertraagd, zogenaamd omdat een van de algemeen gestelde overwegingen vertrouwelijke informatie zou bevatten. Door de vertraging konden fracties zich niet voorbereiden of onderling overleg voeren. Vervolgens werden de eigen coalitiepartijen VVD, D66, CDA en GDB gevraagd om vooral tégen te stemmen, wat ook gebeurde.

Inwoners Limmen de klos

Bestaande bewoners in de Zandzoom hebben er alles aan gedaan om hun belangen gewaarborgd te krijgen: artikelen in de media, overhandiging van 84 brieven, een online petitie (met inmiddels 208 ondertekenaars) en een handtekeningenactie bij AH Limmen. Of, zoals het Inspraakcollectief Zandzoom het zelf stelt: “in Limmen groeit het bewustzijn dat het dorp transformeert tot een vinex/villawijk, zonder dat rekening wordt gehouden met de behoefte van inwoners en de sociale structuur van het dorp.”

Nu de moties over de Zandzoom zijn verworpen, zijn er geen politieke constructies meer om de bestaande bewoners te beschermen. Ondanks alle inspanningen ligt hun lot nu in handen van de snelle jongens van de Exploitatie Maatschappij en van het Gemeentebestuur, dat dan weer voor 50% eigenaar is van dezelfde GEM. Door de CKenG motie niet te steunen laten VVD, D66, CDA en GDB de inwoners van Limmen vallen als een baksteen.

Overigens stemden ook de oppositiepartijen Vrije Lijst en Castricum Lokaal tegen de motie, die mede werd ingediend door de PvdA en wél werd gesteund door GroenLinks, de SP en Fractie Castricum. Als u zich persoonlijk zorgen maakt over de verhouding tussen geplande woningbouw en woningbehoefte in Limmen kunt u dat kenbaar maken door online de petitie te tekenen door het volgen van deze link.

1 Comment
  1. 3 jaar ago
    Marcel Steeman

    Dit artikel laat zien dat CKenG op geen enkele manier heeft geluisterd naar hetgeen in de afgelopen vergaderingen (en dat waren er nogal wat) is gedeeld met de gemeenteraad over juist die bescherming, zorgvuldigheid en transparantie. De manier waarop ik hier word opgevoerd is compleet buiten de realiteit en beschamend beschadigend. Op deze manier probeert CKenG een probleem nog maar eens op te kloppen, ik ben ondertussen keihard bezig het juist op te lossen.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *