Lijsttrekker

Daarom ben ik lijsttrekker geworden

Ik ben een paar jaar met plezier wethouder geweest. Hoewel ik voor mijn zakelijke, maar tegelijkertijd toegankelijke opstelling lof kreeg, kwam er (om politieke redenen) vroeg een eind aan mijn termijn.

Ik heb twee typen besturen ervaren. Een bestuur dat ‘past op de winkel’ en een ‘voorwaarts gericht’ bestuur. Een bestuur dat op de winkel past reageert reactief. Is bezig met de dagelijkse problemen. Een ‘voorwaarts gericht’ bestuur denkt vooruit.

Bij het openhouden van de winkel creëer je problemen die ‘opeens’ tevoorschijn komen. ‘Opeens’ heb je te weinig sociale huurwoningen beschikbaar. ‘Opeens’ moet er in sporthallen en zwembad geïnvesteerd worden. De werkelijkheid is echter gebrek aan visie en de kans is groot dat je voor meer geld dan nodig, ad hoc oplossingen krijgt.

Ik ben voor een actief en voorwaarts gericht bestuur. Ik zie grote kansen op ons afkomen. De duurzaamheidsdoelstelling: in 2030 energie neutraal willen zijn, is een enorme uitdaging. Die uitdaging geeft kansen voor inwoners en ondernemers. Ik wil samen met inwoners ideeën genereren en die volgens een lange termijnplan uitvoeren.

Datzelfde geldt voor de groene gemeente die we hebben. Zonder investeringen loopt dat ‘groene’ sluipend terug. Daarmee verminder je de waarde van je omgeving. Dat is een punt van aandacht. Het onderhouden van o.a. onze plantsoenen, waterpartijen en bermen kan nog beter. Aandacht geven aan de biodiversiteit door gericht bomen en struiken te planten. Ook de groene omgeving rond onze kernen wil ik graag meer koesteren. Ik heb geleerd wat de waarde van de poldergebieden is. Een gebied als de Zanderij openhouden kost geld dat we kunnen genereren door slimme samenwerkingsverbanden. Ik zie het bebouwen van stukken grond niet als enige oplossing. Pas als het echt niet anders kan, is dat een optie. Ik wil graag bouwprojecten realiseren waarbij ook nagedacht is over: waar je je hond kunt uitlaten, waar je kinderen naar school gaan, de juiste combinatie van winkels, entertainment mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en natuur om in te ontspannen.

Daarom is er een college nodig met een vooruitkijkende blik. Op elk gemeentehuis zitten voldoende mensen die procedures volgen. Die procedures leiden echter niet tot een gemeente met verbanden tussen inwoners en ondernemers, tot wijk verbanden, tot verbanden tussen mensen uit onze verschillende kernen, tot kwaliteit van de zorg.

Om onze voorzieningen op termijn kwaliteitsvol en op niveau te houden wil CKenG breder denken. Denken in: integraliteit, rendement, samenwerking, bezettingsgraden, samenwerking tussen gesubsidieerde en commerciële partijen. En bovenal in samenwerking tussen ambtenaren, bestuur en inwoners.

Daar ligt de sleutel waar ik voor sta: de samen gedragen oplossing. Daarom spreekt de insteek van CKenG: ‘ondernemend voorwaarts, om zo het goede dat wij hebben aan te passen aan de nieuwe tijden’ mij aan. Hopelijk jou als kiezer ook!

Leo van Schoonhoven – Lijsttrekker

leovanschoonhoven@ckeng.nl