Willem Veldt blijft strijden tegen baggerstort Alkmaardermeer

De Saskerleidam vormt de afscheiding tussen het Noordhollandsch Kanaal en het Alkmaardermeer. Een aantal jaren geleden heeft het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) het plan opgevat om bagger op de dam te storten. Het was de bedoeling om de bagger, afkomstig uit de Zaanstreek, ook te gebruiken voor uitbreiding van het Saskereiland. Protesten van belanghebbenden en CKenG, een motie in de Gemeenteraad van Castricum en gerechtelijke procedures hebben ertoe geleid dat de stort vooralsnog beperkt bleef tot alleen de dam.

Baggerstort leidt tot natuurverstoring, belemmering van de recreatie en schade aan de visstand. Omdat de plannen van het RAUM en indirect de provincie Noord-Holland nog niet van de baan zijn, blijft CKenG er tegen strijden. Raadslid Willem Veldt heeft deze week een brief gestuurd naar de recent (her)benoemde leden van provinciale Staten om het mogelijk hervatten van de stort opnieuw onder hun aandacht te brengen. Het Alkmaardermeer is een prachtig gebied binnen de gemeente Castricum, en binnen de kern Akersloot in het bijzonder. CKenG wil dat graag zo houden!

Volg onderstaande link om de brief te lezen:

Brief Willem Veldt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *