WOB-verzoek na weigering wethouder om taxatierapport te delen

In september verscheen het eerste rapport van de nieuwe, gezamenlijke BUCH Rekenkamercommissie. De commissie had onderzoek gedaan naar het grondbeleid en de grondexploitatie in de vier gemeenten. Belangrijk advies: versterk de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraden op dit gebied.

Een paar weken later, op donderdagavond 9 november, werd in de gemeenteraad van Castricum gesproken over de nieuwe zwemvoorziening op sportpark Noord-End. Na realisatie kan het huidige zwembad aan de Jacob Rensdorpstraat worden afgebroken en herbestemd. Omdat beide locaties in handen van de gemeente zijn, heeft dit alles te maken met grondbeleid. Logisch dat CKenG het College heeft gevraagd om hier nader onderzoek naar te doen en de Raad over de uitkomsten te informeren.

Uit het preadvies van het College op de motie van CKenG bleek dat er al een taxatierapport was opgesteld. Wethouder Schijf weigerde echter gehoor te geven aan het verzoek van onze fractie om deze informatie met de Raad te delen. CKenG doet nu een beroep gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en heeft het taxatierapport schriftelijk bij het College opgevraagd.

Bijgaand het WOB-verzoek, dat door het College binnen vier weken opgevolgd dient te worden: Wob Jacob Rensdorpstraat

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *