Aart Leemhuis: denk aan de toekomst van Castricum!

Op dit moment ben ik in Tanzania aan het werk. Ik kan hier voor de kinderen veel doen. Als je ziet hoe het er hier aan toegaat, denk ik wel: maken we ons in Castricum niet te druk over wat feitelijk luxe-problemen zijn? De afgelopen jaren heeft mijn partij laten zien waar Castricumse Kernen Gezond voor staat. Onze toekomstgerichte visie wordt niet door iedereen onderschreven. Daarom is het misschien goed om met u te delen wat ik vanuit mijn ‘zorgervaring’ belangrijk vind.

Achter het gevoel waar CKenG voor staat: een actieve partij die samen met inwoners en ondernemers wil bereiken dat de gemeente dynamischer en actiever wordt, sta ik 100%. Er zit niemand te wachten om de bibliotheken, de artsenposten, de zwembaden, de culturele-, sport- en overige voorzieningen… noem maar op, om zeep te helpen. Maar roepen dat het voorzieningen-niveau op peil moet blijven is één.

De financiering ervan goed regelen is twee. En dat begint een uitdaging te worden waar we met zijn allen voor staan. U, de ambtenaren en wij als lokale kracht. Wij hebben een duidelijke mening hoe we dat moeten realiseren. Niet door de OZB omhoog te brengen. Niet door betaald parkeren in te voeren. Nee, die aanpak helpt niet.

Wij willen de lokale inkomsten opvoeren door als gemeente in samenwerking met ondernemers onze focus te richten op het realiseren van extra inkomen en werk. Met daarvoor recreatie en toerisme ontwikkelen als meest realistische aanpak. Ook op andere gebieden willen we de inkomsten vergroten. Waarom? Als we winkeliers blijvend bestaansrecht geven kunt u daar blijvend terecht. Wat is de andere route? Meer woningen bouwen, hoger bouwen, dus met veel meer mensen dan nu onze gemeentegrond delen. ‘Volbouwen’ dus. Die route heeft niet onze voorkeur.

Ik ben voor groei die bij onze specifieke gemeentelijke omstandigheden past. Wij vinden dat het college en de raad niet moeten afwachten tot er iets
‘voorbij komt’. Nee, maak zelf een totaalvisie en een plan en benader voor de uitvoering zelf de juiste partijen. Kortom, neem de regie.

Voor het zover is moeten wij nog heel veel doen. Ondertussen zijn wij er voor om bij het strand een hotel te bouwen. We zijn ook voor een onderzoek naar de haalbaarheid van de bouw van een Landal GreenParks op De Zanderij. We weten als geen ander dat we hierbij zorgvuldig moeten omgaan met de natuur. Als we de natuur om zeep helpen, helpen we onze eigen strategie immers om zeep.

Maar één ding is zeker, door ‘niets te willen’, helpen we onze (zorg) voorzieningen op termijn ook om zeep. Ik ben een groot voorstander van een zorgloket in elke kern en sociale wijkteams die in de kernen werken. De zorg – uw zorg – moet dichtbij u zijn. Anders verliezen we de menselijke maat helemaal uit het oog.

Maar ook dat moet betaald worden. Als we ons als gemeente niet richten op het type vooruitgang waar CKenG voor staat, zullen u en wij dus uiteindelijk met steeds minder voorzieningen genoegen moeten nemen. Daar moeten we dan ook niet meer over zeuren.

CKenG is voor een reële ontwikkeling passend bij de mogelijkheden van onze regio. Dat geldt ook voor Limmen, De Woude, Bakkum en Akersloot. Die kernen moeten er niet een beetje ‘bijhangen’. Wij gaan voor de verbinding, niet voor de kern Castricum alleen.

Daarom niet ‘hakken in het zand’, we moeten vooruit. Als u kiest voor stilstand, kiest u op termijn voor uitgewoonde kernen en is de toekomst van uw kinderen hun zorg. Als u zo denkt, moet u niet op CKenG stemmen.

En nu ga ik verder met de kinderen hier. Die hebben mijn zorg hard nodig. En dan nog wat, ik zou graag uw stem krijgen. Daar maak ik geen geheim van. Maar weet wel dat ik die stemmen doorgeef aan de mensen die voor mij op de lijst staan. Groeten en denk na wat u 19 maart doet.

Aart Leemhuis, huisarts uit de kern Castricum.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *