CKenG draagt bij aan opening Watersportcentrum Sports at Sea

Hartstikke trots zijn ze, en terecht. Wim Tromp, Pieter Stoutenbeek en Mikel Mac Mootry hebben met een geweldige inspanning kans gezien om Sports at Sea nog voor de zomer geopend te krijgen. Het nieuwe Watersportcentrum aan het strand in Castricum huisvest verschillende verenigingen die iets met sport op zee of strand te maken hebben. CKenG nam tijdens de vorige raadsperiode het initiatief om de wens van de watersporters mogelijk te maken. Samen met gedeputeerde Jan van Run en architect John Kerssens was fractievoorzitter Roel Beems daarom één van de genodigden en sprekers tijdens de opening op zaterdag 21 juni.

Als het over het strand gaat is er altijd wel iets te doen of te bespreken in Castricum. Voor- en tegenstanders gaan met elkaar in debat over de toeristische mogelijkheden, de bebouwing, jaarrond exploitatie, lang parkeren, kort parkeren en nog veel meer. Onderwerpen die met het strand te maken hebben zorgen gegarandeerd voor een volle tribune in de Raadzaal. Insprekers geven hun mening, lokale politici hebben uiteenlopende standpunten, de provincie is betrokken, maar ook het Hoogheemraadschap en dat allemaal omdat we het hebben over de parel van onze gemeente.

Zo ging het ook tijdens de vorige Raadsperiode van 4 jaar. Eerst moest worden besloten of de paviljoens het hele jaar mochten blijven staan en daarna kwam de discussie op gang voor hoeveel paviljoens dat dan van toepassing zou zijn.  Vervolgens stonden de Kadernota Strandgebied en het Bestemmingsplan Strandgebied op de agenda. Tijdens die debatten werd door de ambtenaren gevisualiseerd hoe de bebouwing op het strand eruit zou gaan zien als de jaarrond- situatie eenmaal gerealiseerd zou zijn.

De rode lijn aan de voorzijde liet daarbij een vreemd gat zien op de plaats waar het Watersportcentrum nu staat. Waar de breedte van de bebouwing was beperkt gold dat niet voor de diepte. Dus de plek waar de boten van visvereniging De Salamander stonden opgesteld, samen met een oude container van de surfers, liet feitelijk een groot aantal vierkante meter onbenut. Terwijl er wel een grote behoefte was bij de watersporters aan een vaste stek voor opslag en sanitaire voorzieningen. Als lokale partij is CKenG zich toen politiek gaan inzetten om de onbenutte vierkante meters zinvol bestemd te krijgen. Dat was het startsein voor een geweldige inspanning die er toe heeft geleid dat Sports at Sea nu de deuren heeft kunnen openen.

Die inspanning is gedaan door een groot aantal mensen die daar een grote pluim voor verdienen. Naast de initiatiefnemers Wim, Pieter en Mikel geldt dat voor alle vrijwilligers die hun uren, energie en vakmanschap hebben gestoken in het tot stand brengen van het fantastische watersportcentrum. Maar de dank gaat natuurlijk ook uit naar de Provincie Noord-Holland, want zonder het toekennen van de subsidie had het hele plan nooit gerealiseerd kunnen worden.

De samenwerking tussen de verschillende verenigingen past helemaal in het belang dat wij als partij aan sport hechten. De G in CKenG staat tenslotte voor Gezondheid en wij vinden dat sport en beweging daar van alles mee te maken heeft. Op dit moment lijdt 1 op de 10 mensen aan obesitas en de verwachting is dat dit in 2025 zal zijn toegenomen tot 1 op de 4 mensen. Om dat te voorkomen moeten we nu in beweging komen. Wij merken alleen dat dit onderwerp helaas maar moeizaam op de politieke agenda komt. Waar bijvoorbeeld voor de cultuursector veel aandacht en subsidies beschikbaar zijn, daar hebben sportverenigingen het moeilijk vanwege teruglopende ledenaantallen, wegvallende sponsors en dan krijgen ze ook nog eens  – althans in Castricum – een huurverhoging voor het gebruik van de accommodaties van ruim 16% voor hun kiezen. CKenG zal zich als partij blijven inzetten om sport te promoten en laagdrempelig te houden voor onze inwoners.

Zijn we er nu helemaal aan het Castricumse strand nu Sports at Sea is geopend? Wat ons betreft niet. Wij zouden graag het strandplateau opgeknapt zien worden, een nieuwe bestemming vinden voor het leegstaande restaurant Blinckers, een gescheiden opgang voor bezoekers en bevoorrading, uitgebreidere publieke sanitaire voorzieningen en het kort (of tijdsgebonden) parkeren eindelijk geregeld zien worden. Dat in combinatie met de uitstekende keukens op het strand, het nieuwe Watersportcentrum, Blauwe Vlag en Green Beach zal Castricum nog aantrekkelijker te maken als kwaliteitsbadplaats en bestemming voor toeristen. Daarmee wordt onze lokale economie en werkgelegenheid een goede impuls gegeven. Daar kan de politiek de komende periode mee aan het werk.

Heeft u misschien minder met politiek maar wel veel met sport? Kijk dan eens op de website van het Watersportcentrum. U bent welkom om te Golfsurfen,  Windsurfen, Kitesurfen, Stand up paddlen, Kajakken, Surfskiën, Rugby,  Beach-volleybal en Zeevissen. CKenG wenst Surfvereniging Freakwave, De Jongens Uit Schoorl, Surfski-, Zeevisvereniging de Salamander, Rugbyclub Cas RC, Beachvolleybalvereniging Croonenburg en alle sporters heel veel plezier en ontspanning bij Sports at Sea.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *