CKenG legt vragen inwoners over veiligheid voor aan College

Recent heeft heel Nederland meegeleefd met Anne Faber en haar familie. Inmiddels is de dramatische ontknoping van haar vermissing bekend. Zij was op het verkeerde moment op de verkeerde plek en kwam daar een, eerder voor zedendelicten veroordeelde, bewoner van kliniek Altrecht Aventurijn tegen. Deze kliniek in Den Dolder kent verschillende afdelingen, voor onder meer verslaafde, verwarde en overspannen patiënten en dus ook een forensisch psychiatrische afdeling.

In de kliniek van Parnassia Bavo op Nieuw Koningsduin in Castricum verblijven ook cliënten met allerlei achtergronden. Bij deze locatie werd op maandagavond 18 september j.l. een bewaker door een patiënt neergestoken. Omdat de kliniek sinds een aantal jaren een open karakter heeft en grenst aan de nieuwe bebouwing zijn er inwoners die vragen hebben over hun veiligheid. CKenG heeft die vragen aan het College van B&W voorgelegd:

  1. Dijk en Duin heeft in 2016 naar eigen zeggen in al haar locaties tezamen 7.491 cliënten behandeld. Hoeveel van hen verblijven er op Nieuw Koningsduin en hoe verhoudt zich dat aantal in Castricum over dagbehandeling en langdurige opname?
  2. Wat is het beleid van Parnassia ten aanzien van open en gesloten afdelingen?
  3. Volgens Parnassia worden er bij Dijk en Duin volwassenen behandeld met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). Behoren daar ook aandoeningen toe waarbij de betrokken volwassenen mogelijk een gevaar vormen voor hun omgeving?
  4. Bevindt zich in Castricum een forensisch psychiatrische afdeling? Worden er in de kliniek cliënten behandeld die betrokken zijn geweest bij een zedendelict of waarbij sprake is van terbeschikkingstelling?
  5. Transparante communicatie helpt om misverstanden te voorkomen. Wat doen Parnassia, gemeente, politie en andere hulpverleners allemaal om de veiligheid van omwonenden te waarborgen? Is er voor omwonenden überhaupt aanleiding om zich zorgen te maken?
  6. Na het incident op 18 september heeft Burgemeester Mans aan Dijk en Duin gevraagd om ‘de bewoners van Nieuw Koningsduin bij de verwerking te betrekken’. Heeft de instelling aan die oproep gehoor gegeven, zijn er bewoners die van dat aanbod gebruik hebben gemaakt en hebben zij baat gehad bij de hulp?

Volgens afspraak heeft het College 30 dagen de tijd om op de vragen te reageren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *