CKenG-lijsttrekker Roel Beems op de zeepkist

In de vaste rubriek in het Nieuwsblad voor Castricum staat deze week CKenG-lijsttrekker Roel Beems op de zeepkist.

Wat waren jouw persoonlijke drijfveren om de politiek in te gaan?

Als geboren en getogen Castricummer ken ik veel mensen in onze gemeente. Sommigen nog van school, via sportverenigingen of omdat zij ondernemer zijn met een bedrijf in het dorp. Vaak hebben zij ideeën en voorstellen hoe het beter kan in Castricum en op welke manier wij met elkaar een goede toekomst tegemoet kunnen gaan. Dan is het belangrijk om een krachtige stem in de lokale politiek te hebben. Mijn drijfveer is dus het vertegenwoordigen van al deze mensen en het opkomen voor hun belangen.

Op welk punt onderscheidt jouw partij zich nu echt wezenlijk van de andere partijen? Noem één verrassend of origineel lokaal punt uit je verkiezingsprogramma!

De G in CKenG staat voor Gezond. Daarom is deze foto ook op een sportveld genomen. Wij vinden sport, ontspanning en beweging heel belangrijk. De gemeente moet dat faciliteren. Met een aantrekkelijk zwembad, met kunstgrasvelden voor onze voetbalclubs en met een bescheiden huur voor sportzalen. CKenG is dé sportpartij van Castricum. De ontwikkeling van het Watersportcentrum ‘Sports at Sea’ aan het strand, dat door onze inzet ruimtelijk mogelijk is gemaakt, is een mooi voorbeeld. Gezondheid betreft ook het goed inrichten van zorg op lokaal niveau. Denk aan de inspanningen van onze oprichter Aart Leemhuis voor de recente vestiging van de Stichting Artsen Laboratorium en Trombosedienst (SALT) op Dijk en Duin, de bouw van een hospice dankzij een motie van CKenG en onze strijd als lokale partij (vanwege de overheveling van Rijkstaken naar de gemeenten) om de zorg zo dicht mogelijk bij onze burgers aan te kunnen bieden in plaats van ver weg in Alkmaar.

Wat zijn jouw (verdere) speerpunten?

CKenG is een praktische, toekomstgerichte partij. Wij willen dat het over 20 jaar in Akersloot, Castricum en Limmen nog net zo prettig wonen is als nu en liefst nog prettiger. De 50-ers van nu zijn dan senioren, de tieners van nu zijn de ouders van straks. In tegenstelling tot andere partijen, die zich beperken tot lopende dossiers of alleen op de winkel willen passen, zet CKenG zich in voor ontwikkeling van onze gemeente zodat wij met elkaar voorbereid zijn op een goede toekomst. Dat vraagt om voldoende woningen in de juiste segmenten, een lokale economie die sterk genoeg is, voldoende werkgelegenheid, toekomstgerichte zorg en voldoende voorzieningen als winkels, scholen en sportfaciliteiten. En dat alles in een gebied met voldoende groen en ruimte, als buffer tussen Alkmaar en de IJmond. Verder staan wij voor lage lokale belastingen, behoud van de identiteit van dorpskernen, (verkeers-)veiligheid, jeugd & onderwijs en het ontwikkelen van onze kansen in het toerisme.

Stel: je hoeft na de verkiezingen geen compromissen te sluiten; jouw programma wordt volledig uitgevoerd. Hoe (anders) ziet Castricum er dan in 2018 uit? En in 2030?

Wat CKenG betreft is Castricum in 2018 nog steeds een zelfstandige gemeente, die voor de uitvoering van taken goed samenwerkt met Bergen, Uitgeest en Heiloo en daarmee geld bespaart wat weer ten goede komt van onze inwoners. Steden als Alkmaar en Amsterdam houden we op afstand. De gemeente Castricum is financieel gezond en voert haar taken in de zorg en het sociale domein uit zoals burgers mogen verwachten. Het toerisme is flink toegenomen dankzij de komst van een hotel aan het strand, Landal GreenParcs, jaarrond exploitatie van campings en initiatieven aan de Heerenweg (Stay Okay en Antonius). De toeristen komen graag in het gezellige centrum van het dorp waar het stationsgebied en de Burgemeester Mooystraat een facelift hebben ondergaan. Veel van onze (oudere én jongere) inwoners bewegen en sporten met plezier dankzij de goede en betaalbare faciliteiten die daarvoor beschikbaar zijn.

Richting 2030 gaan we door op de ingeslagen weg. Als het aan CKenG ligt, behouden we een hele generatie voor het dorp omdat er, dankzij de ontwikkelingen die in 2014 zijn ingezet, voldoende werk en woningen zijn. Wij maken ons hard voor het faciliteren van een evenwichtige bevolkingssamenstelling. Met aandacht voor zorg, behoud van voorzieningen en voldoende mensen (de jongeren van nu) om in de toekomstige vacatures te voorzien. Castricum zal nog meer dan nu een gemeente zijn waar het prettig en veilig wonen is, waar niet elke dag wordt ingebroken, waar woningen hun waarde behouden en waar inwoners het dorp niet uit hoeven om te voorzien in zaken die voor hen belangrijk zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *