CKenG neemt het initiatief tot actualiseren van de parkeernota

Differentiatie parkeernorm maakt kleinschalige bouwprojecten mogelijk 

De gemeenteraad van Castricum heeft vorig jaar het realiseren van nieuwe woningen benoemd tot belangrijkste prioriteit. Bij kleinschalige bouwprojecten loopt die ambitie helaas regelmatig vast op de zogenaamde ‘parkeernorm’. Op basis van een besluit uit 2013 wordt gerekend met 1,8 parkeerplaats per woning. In de praktijk blijken zoveel plekken niet nodig te zijn en staan hele parkeerplaatsen gewoon leeg.

Volgens raadslid Lenie Kelder van CKenG is differentiatie de oplossing. “Er zijn grote verschillen tussen wijken voor wat betreft het aantal auto’s per huishoudens”, zegt zij. “In sommige straten heeft iedereen ouder dan 18 jaar een auto, in andere straten is het gemiddelde minder dan 1 auto per huishouden. Dat is bijvoorbeeld het geval in wijken met veel sociale of seniorenwoningen. Waarom zou je daarvoor dan dezelfde parkeernorm voor moeten hanteren?”

Kelder wijst ook op maatschappelijke ontwikkelingen. Demografische trends laten een toenemend aantal eenpersoonshuishoudens zien. En om redenen van klimaat en duurzaamheid kiezen steeds meer mensen er bewust voor om geen auto te bezitten. Als zij er echt een nodig hebben, dan huren ze die. Ook wordt het delen van auto’s steeds populairder. Dat scheelt kosten, uitstoot en parkeerplekken.

Een lagere norm voor parkeerplekken vergroot de haalbaarheid van bouwprojecten, met name daar waar het plannen voor sociale koop- en huurwoningen betreft. Als er minder plekken nodig zijn, biedt dat ook meer kansen op groen in de openbare ruimte en dat helpt om in stedelijk gebied de temperatuur aangenaam te houden tijdens hete dagen. In een aantal gemeenten, waaronder Heemskerk, worden gedifferentieerde parkeernormen al tot volle tevredenheid toegepast. Dan geldt er bijvoorbeeld in de ene wijk een norm van 2,4 en in de andere wijk een norm van 1,2.

CKenG heeft nu het initiatief genomen om de bestaande nota te actualiseren. Kelder: “Onze fractie heeft een motie opgesteld die het college vraagt om de mogelijkheden te onderzoeken en een voorstel tot differentiatie aan de raad voor te leggen. Wij hebben daarin goed samengewerkt met Machiel Postma van de fractie van GroenLinks, die de motie mede zal indienen. Ook een aantal andere fracties heeft al steun toegezegd”. De motie van CKenG en GroenLinks zal later dit najaar in de raad worden behandeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *