CKenG neemt het op voor mensen met een inkomen net boven het minimum

Voor veel mensen duurt iedere maand een aantal dagen te lang. Althans, wat de financiën betreft. Het geld is op maar het volgende salaris laat nog even op zich wachten. Een groot aantal inwoners van Castricum heeft daar mee te maken, naar rato van landelijke kengetallen zelfs zo’n 600 huishoudens. Als op 31 oktober de Begroting wordt behandeld in de gemeenteraad, vraagt CKenG aandacht voor dit probleem.

Hard werken maar steeds geldtekort

Elke dag naar je werk, maar financieel niet de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Het vakantiegeld en de jaarlijkse loonsverhoging gaan op aan stijgende energielasten, zorgpremie, huurlasten, kinderopvang en gemeentelijke belastingen. Voor je gevoel ga je er steeds verder op achteruit. Met een bruto-inkomen net boven het minimum grijp je bovendien naast allerlei toeslagen en (kwijtscheldings-)regelingen, waardoor je netto hetzelfde, of zelfs minder, te besteden hebben dan mensen die wel van deze regelingen kunnen profiteren.

Het levert een gevoel op van onrechtvaardigheid. Want waarom zou je elke ochtend vroeg naar je werk gaan om uiteindelijk geen cent meer te kunnen besteden dan je buurman, die dat niet doet? Daarin speelt bijvoorbeeld kinderopvang een grote rol: als je de hele dag thuis bent heb je geen opvang nodig, als je werkt juist wel. Maar kinderopvang kost geld. Net als bij nogal wat andere regelingen speelt de gemeente een bepalende rol. Castricum kent echter alleen een beleid voor mensen op het minimum, niet voor degenen die daar net boven zitten. Er is sprake van scherpe, niet flexibele scheidslijnen tussen groepen inwoners.

CKenG-motie vraagt om begrip en beleid

In een motie draagt CKenG nu het college op om deze problematiek nader in kaart te brengen. De fractie vraagt B&W om te leren van goede oplossingen in andere gemeenten en een plan op te stellen waarmee inwoners van Castricum in redelijkheid, en binnen de wettelijke kaders, financiële lucht kan worden geboden wanneer zij een inkomen net boven het minimum hebben. Bijvoorbeeld door toeslagen en kwijtscheldingsregelingen voor een ruimere groep in te stellen of de scheidslijnen voor deze regelingen flexibeler te hanteren.

Arbeid moet lonen. CKenG wil het plan daarom uiterlijk binnen zes maanden in de gemeenteraad kunnen behandelen, voorafgaand aan de Kadernota waarin de beleidslijnen voor de langere termijn worden vastgelegd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *