Bijdrage CKenG aan de Voorjaarsnota – Het Jaar van de Wokpan

De fractie van CKenG begint zijn bijdrage aan deze Kadernota in China. Vanuit dat land komt het virus dat ons de afgelopen maanden zo heeft beziggehouden. Het coronavirus dat ons leven heeft gepauzeerd en voor veel ellende heeft gezorgd: fysiek leed, emotioneel leed en financieel leed. CKenG wil iedereen die direct of indirect door het virus is getroffen veel sterkte wensen en spreekt zijn waardering uit voor het adequate handelen door het gemeentebestuur en de kalme en heldere communicatie door burgemeester Mans. Toen het handelen vanuit het bestuur tekortschoot, namelijk in de tegemoetkoming van getroffen bedrijven, verenigingen en instellingen, heeft onze fractie twee amendementen en een motie ingediend die alle drie unaniem door de collega’s in de raad zijn aangenomen, waarvoor onze dank!

Maar er is nog een reden om China vandaag als springplank te nemen. De Chinese astrologie is namelijk niet gebaseerd op de positie van zon en maan, maar op de zogenaamde dierenriem. U kent dat wel: het jaar van de draak, het konijn, enzovoort. Dat wordt dan weer verbonden met de elementen hout, vuur, aarde, metaal en water, de cyclus van 60 jaar en het Yin en Yang-principe. Wat ons betreft gaat 2020 de boeken in als het jaar van de wokpan. Laat ons u uitleggen waarom.

Het jaar van de wokpan

Steeds meer mensen hebben de neiging om dossiers, problemen en uitdagingen niet meer zuiver op zijn merites te beoordelen, maar om alle ingrediënten op een grote hoop te gooien en met een pollepel door elkaar heen te husselen. Die trend zien we helaas ook bij politici, bestuurders en in de media. Zo gaan de gezondheid van mensen, jarenoude schulden van Zuid-Europese landen en de verduurzaming van het vliegverkeer allemaal in dezelfde wokpan. En zo gaan de geschiedenis uit de 17e eeuw, standbeelden van helden en schurken, Amerikaans politiegeweld, bestrijding van racisme, oude televisieseries, geweld en plunderingen allemaal in een andere wokpan.

Wij hopen dat iedereen het hoofd koel houdt en de afzonderlijke ingrediënten nog van elkaar weet te onderscheiden. Dat brengt ons bij de rol die wij zelf spelen als volksvertegenwoordigers. De Kadernota is, politiek gezien, het hoogtepunt van het jaar.  Deze Kadernota is echter beleidsarm. CKenG hecht er daarom aan om toch de belangrijkste ingrediënten op een rij te zetten, zodat het college weet wát er precies gewokt moet worden.

Gezondheid

De coronacrisis heeft nog maar eens aangetoond dat een goede gezondheid het allerbelangrijkste is in het leven. Je kunt alles hebben, maar als je niet gezond bent heb je niks. Als dé gezondheidspartij van Castricum roept CKenG daarom op om alles wat daaraan bijdraagt prioriteit te geven en er niet op te bezuinigen. Wat onze fractie betreft gaat het dan om sport en beweging, maar ook om mentale gezondheid, zoals de bestrijding van eenzaamheid. Het gaat om een vaccinatiegraad voor kinderen die boven het landelijk gemiddelde ligt in plaats van eronder en om het voorkomen dat er met schadelijk landbouwgif wordt gespoten. Het gaat om fatsoenlijke huisvesting van de Dorpspraktijk voor huisartsen en een eigen ambulancepost binnen onze gemeentegrenzen. CKenG zal hiervoor blijven pleiten, vragen stellen, en moties voor indienen.

Bouwen en wonen

Onze fractie is blij dat er nu een aantal projecten concreter worden. Maar met alleen beleidsplannen, woonvisies en projecten op papier komen we er natuurlijk niet. Wij willen zien dat daadwerkelijk de fundering wordt gestort. Zien dat er woningen worden opgeleverd. Casticum heeft op korte termijn 400 wooneenheden nodig, en op middellange termijn zelfs 1.400. CKenG vraagt provincie, belangengroeperingen en omwonenden om daar begrip voor te hebben. Maar wij roepen ook de collega’s in de gemeenteraad op niet steeds belemmeringen op te werpen.

De gemeente beschikt nauwelijks over eigen grondposities en is om te bouwen dus aangewezen op initiatieven van ontwikkelaars. Maar als die ontwikkelaars van u niet te hoog mogen, niet te breed, niet aan de randen van Castricum, dat ze natuurinclusief moeten bouwen met veel parkeerplaatsen, met een té groot deel sociale huur, dan wordt vrijwel ieder project onhaalbaar of onbetaalbaar.

Onze fractie wil de focus op doorstroming, op de realisatie van nu nog papieren plannen en op voldoende kansen voor inwoners om binnen onze gemeente te kunnen blijven wonen. Spring over uw eigen schaduw heen, collega’s, en steun onze twee moties zodat er meer en sneller gebouwd kan worden!

Economische ontwikkeling

Al jarenlang ziet Castricum zichzelf als forensengemeente, zeg maar slaapstad, en heeft de ontwikkeling van de lokale economie nauwelijks aandacht gekregen. CKenG dringt erop aan om dit vliegwiel in beweging te zetten. Het initiatief vanuit de raad om samen met de ondernemers tot een plan te komen voor de Castricummerwerf is daar een mooi voorbeeld van. Een gebied met tal van bedrijven en 400 arbeidsplaatsen!

Het gaat bij economische ontwikkeling ook vaak niet om gemeentelijk geld, maar om bestuurlijke en ambtelijke steun om partijen bij elkaar te brengen en belemmeringen weg te nemen. Dat geldt ook voor de sector Recreatie & Toerisme en de plaatselijke horeca, zeker in de huidige tijd. Doe dat college, doe dat! Ook de motie van CKenG voor verbetering van het strandplateau past daarin. Wij rekenen op brede steun voor die motie.

De BUCH

Tot slot de BUCH. Nu zijn we weer terug bij de wokpan. Een wokpan van 72 miljoen euro per jaar in dit geval. Met als ingrediënten de geharmoniseerde taken enerzijds en de programma’s van vier gemeenten anderzijds. Dat wordt allemaal door chef-kok Dick van Huizen, samen met de gemeentesecretarissen en programmamanagers als sous-chefs, door elkaar heen gewokt. Sausje erover en uiteindelijk krijgen de gemeenteraden, en met hen alle inwoners, iets op hun bord waarvan je de ingrediënten nauwelijks proeft en dat eigenlijk nergens naar smaakt.

Maar dat is niet alles: raadsleden hebben vooraf een aantal jarenlang moeten vragen om de menukaart. Dat is de Dienstverleningsovereenkomst. Uiteindelijk komt de menukaart, maar wordt er anders gewokt dan op de kaart staat. Raadsleden wordt gevraagd om hun bord leeg te eten met een blinddoek op en geen lastige vragen te stellen als de rekening op tafel komt. Wat zich in de keuken afspeelt, is het geheim van de wokkok. Sterker nog: behalve het betalen van de rekening is het de bedoeling dat u verplicht een stevige fooi op tafel legt. Zou u privé in zo’n wokrestaurant gaan eten?

Waarschijnlijk niet en CKenG vindt het hoog tijd dat nu na vijf jaar in het restaurant eens goed orde op zaken wordt gesteld. Daar hebben wij een motie BUCH voor ingediend. Namens onze fractie: dank voor uw aandacht en eet smakelijk!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *