CKenG roept College op tot voorbehoud bij ondertekenen Kustpact

In het Kustpact worden door bestuurders van verschillende overheden, natuurorganisaties, waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en ondernemersorganisaties afspraken geformuleerd over de toekomst van de kust. Het gaat om afstemming over natuur, bebouwing, economie, reuring, rust en kwaliteit.

Kustpact Noord-Holland

De bestuurders van de 27 kustpactpartners, die in Noord-Holland met de kust te maken hebben, hebben als uitwerking een gemeenschappelijk Toekomstperspectief 2040 Noord-Hollandse kust opgesteld en een Strandzonering 2025. Hierin spreken de partners af waar op het strand tot 2025 geen nieuwe recreatieve bebouwing is toegestaan en in welke delen wel en onder welke voorwaarden. Zij hebben afgesproken deze uitwerking de komende tijd voor te leggen aan hun achterban. Het gezamenlijke doel is een toekomstbestendige visie voor de Noord-Hollandse kust te ontwikkelen waar bescherming en behoud van de waarden van de kust als vrije toegankelijke ruimte aan de ene kant en recreatie en economie aan de andere kant een plek hebben.

Voor Noord-Holland is de kust van groot belang. Zowel voor de inwoners van de provincie als voor de toeristen. In het nationale Kustpact hebben alle ondertekenaars afspraken gemaakt over hoe zij omgaan met nieuwe recreatieve bebouwing. De Noordzeekust is na Amsterdam de grootste toeristische trekpleister in Noord-Holland en goed voor een omzet van meer dan 1 miljard euro per jaar.

Bebouwing Castricum aan Zee

CKenG vindt dat de afspraken, die nu in het concept van het Kustpact zijn opgenomen, niet volledig recht doen aan de situatie in Castricum aan Zee. Zo sluit de overeenkomst uit dat in de nabije toekomst een jaarrondvergunning zou kunnen worden afgegeven voor Sports at Sea, wat een nadrukkelijke wens is van de initiatiefnemers achter deze voorziening. Zij hebben geen financiële belangen, maar worden wél zwaar geraakt door de consequenties van het Kustpact. Als sportiefste partij van de gemeente vindt CKenG dat sport (ook aan de kust) juist gestimuleerd moet worden, in plaats van het moeilijker te maken.

Verder vindt ook onze fractie dat er géén nieuwe bebouwing bij moet komen, maar hebben wij wél problemen met de voorstellen tot zonering van de bestaande strandpaviljoens. Wij delen het standpunt dat waterkering de belangrijkste factor is, maar sinds de paviljoens jaarrond op het strand staan lijkt de zandaanwas juist verbeterd te zijn in plaats van verslechterd. CKenG heeft daar inmiddels schriftelijke vragen over gesteld aan het College en het Hoogheemraadschap. De gedachte om de buitenste paviljoens 125 meter te verplaatsen, vinden wij een slecht idee. Dat gaat, met name buiten het hoogseizoen, ten koste van de aantrekkelijkheid van ons strand voor bezoekers, toeristen, sporters en recreanten.

Castricum moet tekenen onder voorbehoud

Het Kustpact is een intentieverklaring en geen juridisch document. Het ondertekenen ervan door Burgemeester en Wethouders zet de ontwikkelingen niet volledig op slot, maar beperkt de mogelijkheden wel. CKenG vindt het van groot belang dat wij jaarrond ruimte houden voor Sports at Sea en de positionering van de bestaande strandpaviljoens. Wij roepen het College dan ook op om het Kustpact weliswaar te ondertekenen, maar dan onder dit voorbehoud. Het Kustpact wordt, na de verkiezingen, trouwens ook nog voorgelegd aan de Gemeenteraad. Op dat moment zij wij in de gelegenheid om het stuk op deze punten te amenderen. Wordt vervolgd.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *