CKenG stelt gemeentelijk incassobeleid ter discussie

Deze week meldde zich bij CKenG een inwoonster van Bakkum naar aanleiding van haar ervaringen met de afdeling Financiën van de gemeente Castricum. Het gemeentelijk incassobeleid komt zo amateuristisch over dat onze fractie zich genoodzaakt voelt om schriftelijke vragen over de kwestie te stellen en de verantwoordelijk wethouder Swart ter verantwoording te roepen.

Amateuristische handelswijze afdeling Financiën

De afdeling had naar eigen zeggen eerder dit jaar een aanslag voor gemeentelijke belastingen gestuurd naar de inwoonster. Zij had deze niet ontvangen, of de aanslag was aan haar aandacht ontsnapt. Dat kan gebeuren en op 10 mei 2017 ontvangt de inwoonster een betalingsherinnering (klik om te lezen).

Deze was geprint op een kopie van een kopie. Bovenaan was vaag iets zichtbaar van wat ooit het gemeentelijk logo geweest zou kunnen zijn. De anonieme afzender meldt dat “deze brief in een geautomatiseerd proces is vervaardigd en daarom niet ondertekend”. Ook wordt niet gespecificeerd om welke aanslag(en) het gaat. Evenmin was er een kopie bijgesloten. Al met al wekt deze herinnering de indruk van een amateuristische organisatie die, met goede of juist minder goede bedoelingen, probeert om nietsvermoedende mensen geld te laten overmaken.

Dat bevreemdt ons, aangezien op 9 januari van dit jaar het College met veel bombarie de nieuwe huisstijl van de BUCH introduceerde. De fractie van de PvdA heeft daar destijds nog schriftelijke vragen over gesteld. Het blijft onduidelijk waarom maanden na de introductie van die huisstijl nog op zo’n knullige manier wordt gehandeld.

Direct door naar extern incassobureau

Maar het kan nog gekker. De brief meldt dat [quote]: “Door de ambtelijke fusie per 1 januari 2017 is de administratie die betrekking heeft op het invorderen van gemeentelijke belastingen uitbesteed aan een extern incassobureau. Dit heeft tot gevolg dat bij niet tijdig betalen van de aanslag de mogelijkheid bestaat dat u benaderd wordt door Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders te Beverwijk.”

Welk gedeelte van het invorderen is dan uitbesteed? Vanaf het sturen van de aanslag zelf? Vanaf de eerste herinnering? Vanaf de aanmaning die volgt wanneer de herinnering niet wordt betaald? Of wordt het incassobureau pas ingeschakeld wanneer inwoners na ontvangst van een aanmaning in gebreke blijven?

Op 28 januari van dit jaar stelde CKenG al schriftelijke vragen over de veiligheid van persoonsgegevens. In de beantwoording daarvan sprak het College bezwerende woorden: inwoners konden rustig gaan slapen want hun gegevens waren bij de gemeente in veilige handen. Maar welke gegevens worden er dan aan Snijder in Beverwijk overgedragen? Op welk moment? En wat doet het extern incassobureau met die gegevens? Komen inwoners, die per ongeluk een aanslag niet hebben ontvangen of gezien, daardoor mogelijk ergens op een zwarte lijst te staan?

Inwoonster ontvangt machtigingsformulieren van anderen

De betrokken inwoonster besluit per e-mail contact op te nemen met de afdeling Financiën. Op 24 mei ontvangt ze antwoord, eveneens per mail. Nu wordt wel toegelicht dat het gaat om de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Tevens staat in de mail: “Doordat ons logo nog niet op orde is, kan ik mij voorstellen dat u denkt dat het een nep-herinnering is.” Kennelijk leeft de afdeling Financiën in een andere realiteit dan het College, dat maanden eerder al een geheel nieuwe huisstijl presenteerde.

Helaas stuurt de gemeente niet alleen dit antwoord naar deze inwoonster, maar binnen 10 minuten ontvangt ze als klap op de vuurpijl nog twee mailberichten met bijgesloten de ingevulde en ondertekende machtigingsformulieren van twee andere inwoners!!! Genoeg voor kwaadwillenden om de bankrekeningen van de betrokkenen leeg te halen. Pas nadat zij per kerende mail meldt dat dit toch niet de bedoeling kan zijn, wordt de inwoonster gevraagd om deze laatste twee mailtjes als ‘niet-verzonden’ te beschouwen.

CKenG roept wethouder Financiën ter verantwoording

In deze casus is door de afdeling Financiën fout op fout gestapeld. Dit terwijl wethouder Swart (CDA) en zijn voorganger Klijnstra (D66) steeds stelden ‘in-control’ te zijn. Bovendien druist het incassobeleid van de gemeente in tegen de antwoorden die het College eerder dit jaar heeft gegeven naar aanleiding van de schriftelijke vragen van CKenG over de bescherming van persoonsgegevens. Dat is reden voor onze fractie om de wethouder Financiën bij de eerstvolgende gelegenheid in een openbaar raadsdebat ter verantwoording te roepen.

Klik hier voor de Schriftelijke vragen incassobeleid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *