CKenG stelt schriftelijke vragen over de ontwikkeling van het toerisme

Deze week publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers over de toeristische ontwikkeling in 2017. Nu de gemeenteraad van Castricum al in 2012 heeft besloten om alle activiteiten van (destijds) de Kwaliteitsimpuls Economie Castricum (KEC) volledig te concentreren op Recreatie & Toerisme, is het interessant om de plaatselijke ontwikkelingen af te zetten tegen de landelijke trend. CKenG heeft daarom de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college:

  1. Volgens het CBS is het aantal overnachtingen in Nederlandse logiesaccommodaties afgelopen jaar met bijna 9% toegenomen ten opzichte van 2016. Hoe verhouden de groeicijfers in onze gemeente zich tot dit landelijke percentage?
  2. Het CBS stelt, dat er 13% meer buitenlandse bezoekers kwamen die gezamenlijk 11% meer overnachtingen maakten. Het binnenlands toerisme nam met 6% toe (aantal gasten), die gezamenlijk 2% meer overnachtingen maakten. Hoe verhouden de groeicijfers in onze gemeente zich tot de landelijke trend?
  3. Ook laat het CBS weten, dat de totale toeristische bestedingen in 2016 zijn uitgekomen op 75,7 miljard Euro. Dat is 3,9% van het Bruto Binnenlands Product. Het toerisme is landelijk goed voor 641.000 banen. Wat zijn, naar uw beste schatting, het afgelopen jaar de toeristische bestedingen in onze gemeente geweest? Voor hoeveel banen hebben de bezoekers aan Castricum gezorgd?
  4. Van de buitenlandse bezoekers kwamen er afgelopen jaar vooral meer Duitsers (14%) naar Nederland, die gemiddeld ook langer verbleven en volgens het CBS graag kiezen voor een bestemming aan de kust. Wat is het aantal extra gasten dat onze gemeente in 2017 vanuit Duitsland heeft mogen begroeten? In welke mate voorziet uw huidige toeristisch programma in het aantrekken van Duitstalige bezoekers?
  5. Uit de gepubliceerde cijfers blijkt dat niet alle accommodatietypen in gelijke mate van de groei hebben geprofiteerd. Zo ontvingen hotels 11% meer gasten, groepsaccommodaties 12% en huisjes c.q. bungalows 7%. Bij kampeerterreinen zette de dalende trend van de laatste jaren door, met een afname van 3%. Hoe verhouden de percentages in Castricum zich tot deze landelijke ontwikkeling?
  6. In welke mate bent u content met uw toeristisch programma als u de resultaten ervan spiegelt aan de landelijke trend en ontwikkeling?
  7. Wat is het bedrag dat Castricum in 2017 heeft ontvangen aan toeristenbelasting en wat is na donatie van het eerder door de Raad besloten bedrag hoger dan 716.000 Euro het saldo dat thans beschikbaar is voor lokale ontwikkeling van Recreatie & Toerisme?

Volgens afspraak heeft het college 30 dagen de tijd om de vragen te beantwoorden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *