CKenG stelt vragen over de risico’s bij een samenvoeging van HVC en AEB

Zoals iedereen in de media heeft kunnen volgen, staat de Amsterdamse afvalverwerker AEB op omvallen. Een financieel interessante en risicomijdende poging om AEB te verkopen aan recyclebedrijf Beelen is deze week mislukt, omdat B&W van Amsterdam de afvalverwerker niet aan een private partij willen overdoen. Het college van de hoofdstad laat de gemeenteraad in een brief weten aan te sturen op een fusie met HVC in Alkmaar, waarvan de aandelen in handen zijn van 44 gemeenten en zes waterschappen. Omdat de gemeente Castricum een van de aandeelhouders is, krijgt de fractie van CKenG graag van ons college antwoord op de volgende vragen.

  1. Welk percentage van de aandelen van HVC is in bezit van de gemeente Castricum?
  2. HVC boekte in 2018 een positief resultaat van 13 miljoen euro. Wat hebben onze aandelen de afgelopen jaren aan dividend opgeleverd?
  3. Welke garantstellingen heeft de gemeente Castricum (al dan niet in ruil voor aandelen) aan HVC afgegeven?
  4. HVC is de afgelopen jaren snel gegroeid door met geleend geld in projecten te investeren, die niet tot de eigenlijke kerntaken behoren De totale schuldenlast bedraagt inmiddels 740 miljoen. Hoe kijkt uw college aan tegen de verhouding tussen schulden, resultaat, risico’s en de positie, waaronder garanties, van de gemeente Castricum daarin?
  5. Op zijn beurt is AEB ten onder gegaan aan politieke ambities, vooral op het gebied van duurzaamheid (wet van de remmende voorsprong). Als de samenvoeging van HVC en AEB daadwerkelijk zijn beslag zou krijgen, zou de nieuwe combinatie van start gaan met een schuld van circa 1,2 miljard euro. Hoe denkt u daar als aandeelhouder en risicodragende partij over?
  6. Welke risico’s gaat de gemeente Castricum lopen indien de samenvoeging doorgaat, zowel financieel als operationeel (zoals een tekort aan capaciteit, achterstanden in afvalverwerking)?
  7. Wanneer is de volgende aandeelhoudersvergadering van HVC en welke positie gaat u daar innemen?
  8. Welke overleggen vinden er momenteel plaats met andere aandeelhouders, bijvoorbeeld in BUCH-verband of regio Noord-Holland Noord, om de risico’s te beperken en te voorkomen dat Castricum wordt meegezogen in een financiële catastrofe?
  9. Bent u bereid om deze vragen, gezien de actualiteit, op korte termijn te beantwoorden en aansluitend hierover met de Raad, of een afvaardiging daarvan in de vorm van de auditcommissie, in gesprek te gaan?

De fractie van CKenG zal de ontwikkelingen rondom HVC, en een eventuele samenvoeging met AEB, nauwgezet volgen.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *