CKenG stelt vragen over topsalaris nieuwe wethouders

Door het turbulente verloop van de Raadsvergadering op donderdag 14 april 2016 is een belangrijk onderwerp nauwelijks aan de orde geweest, namelijk de hoogte van het salaris dat de wethouders zichzelf hebben toegekend. Dit heeft inmiddels geleid tot grote commotie onder onze inwoners. CKenG heeft daarom de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het nieuwe college van burgemeester en wethouders.

  1. Is het juist dat de bezoldiging van de toenmalige wethouders van de gemeente Castricum precies een jaar geleden, dus in het voorjaar van 2015, € 5.092,01 bruto per maand bedroeg?
  1. Is het juist dat de bezoldiging van de huidige wethouders € 6.247,44 bruto per maand bedraagt?
  1. Vindt u het verantwoord om uzelf een salarisverhoging van 22,7%* toe te kennen op het moment dat de gemeente Castricum, mede als gevolg van oplopende wachtgeldverplichtingen door uw eigen toedoen, in financieel zwaar weer verkeert?
  1. Tijdens de Raadsvergadering op 14 april 2016 beperkte de, toen nog beoogd, portefeuillehouder financiën zich tot de mededeling dat er veel dossier zijn. Met welk percentage is het aantal dossiers dan toegenomen ten opzichte van het aantal dossiers een jaar geleden?
  1. Het waren juist de huidige wethouders en destijds onderhandelaars van VVD en D66, die zich in het voorjaar van 2014 hard hebben gemaakt om de FTE-coëfficiënt te beperken tot 0,85. Wat verklaart uw verschil van inzicht ten opzichte van twee jaar geleden?
  1. Wanneer het effect van de aan u zelf toegekende salarisverhoging wordt berekend op jaarbasis, blijkt dat de gemeente Castricum inclusief vakantiegeld, werkgeverslasten en nieuwe wachtgeldreserveringen** ruim € 100.000 extra aan uw wedde kwijt is. Klopt deze berekening?
  1. Dit komt overeen met het bedrag dat u jaarlijks extra wilt bezuinigen op subsidies aan de sectoren sport, cultuur en welzijn. Deelt u de mening dat het sociale en verenigingsleven daarmee feitelijk uw salarisverhoging betaalt en daarvan zelf de dupe is? Zo nee, waarom niet?
  1. Wethouder Schijf werkt tot medio 2017 een dag per week als secretaris voor GR Reinunie. Betekent dit dat hij derhalve zes dagen per week actief is? Of zal wethouder Schijf bij de gemeente Castricum tegen een FTE-coëfficiënt van 0,8 op de loonlijst staan tot dat hij zijn werkzaamheden bij GR Reinunie heeft gestaakt?
  1. Bent u het met onze fractie eens dat het, alles overziend, alsnog redelijk zou zijn om af te zien van de maximale wedde en uw werkzaamheden als wethouders uit te voeren tegen een vergoeding van 85%, net zoals uw voorgangers dat de afgelopen twee jaar hebben gedaan?

Het college dient deze vragen binnen de gestelde termijn van 30 dagen te beantwoorden.

 

* inclusief structurele verhoging conform de arbeidsvoorwaarden in de sector Rijk

** exclusief de pensionado’s, dus voor twee wethouders

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *