CKenG voorstander van onderzoek haalbaarheid DuynParc Castricum

In het najaar van 2012 heeft de Gemeenteraad veel aandacht besteed aan een initiatiefvoorstel van CKenG om het toerisme verder te ontwikkelen. Dat voorstel had een aantal redenen. Wij hebben geluisterd naar ondernemers die het moeilijk hebben. Wij hebben geluisterd naar ouders met kinderen die elders studeren en die niet meer terugkomen omdat er geen werkgelegenheid in onze gemeente is. Wij hebben geluisterd naar financieel specialisten die aangeven dat onze voorzieningen zonder extra inkomsten niet op peil te houden zijn. En tijdens een aantal bijeenkomsten hebben deskundigen aan de Raad veel nieuwe mogelijkheden gepresenteerd voor kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling van het toerisme.

Met uitzondering van GroenLinks hebben alle fracties in de Raad op 6 december 2012 besloten, dat: “de discussies, de informatieavonden en alle geleverde bijdragen voldoende grond bieden voor een gefundeerd en zorgvuldig politiek besluit, dat het belang en de betekenis van een krachtige toeristische beleidsontwikkeling onderstreept en dat de basis vormt voor het Uitvoeringsprogramma Toerisme & Recreatie (BGC) 2013 en volgende jaren.” Kort samengevat: De Raad vindt dat we door het toerisme te bevorderen veel problemen op kunnen lossen en veel kansen kunnen benutten. Concreet zijn er 14 maanden geleden drie deelbesluiten genomen:

  1. maximaal inzetten op de ontwikkeling van het toerisme om de lokale economie te stimuleren, arbeidsplaatsen te creëren en lokale voorzieningen in stand te kunnen houden;
  2. de opdracht aan het College van B&W om een visie en plannen te presenteren met als inzet een significante groei, kwantitatief en kwalitatief, van het verblijfstoerisme en initiatiefnemers te begeleiden bij aanvragen die bevorderlijk zijn voor het toerisme;
  3. de meeropbrengst toeristenbelasting, die het gevolg is van het toenemende aantal overnachtingen, te investeren in de verdere ontwikkeling van de toeristische sector.

Haalbaarheidsonderzoek past in beleid

Het initiatiefvoorstel ziet toe op het toerisme in de gehele gemeente: van Bed & Breakfast tot aanlegplaatsen in de jachthaven, van het strand tot aan De Woude. Actueel zijn nu de plannen van Landal GreenParks om aan de westzijde van de spoorlijn DuynParc Castricum te ontwikkelen. Als men deze plannen langs de meetlat legt van het Rijksbeleid, het provinciale beleid én de lokale gebiedsvisie, dan zijn er een groot aantal aanknopingspunten die een haalbaarheidsonderzoek rechtvaardigen. Een dergelijk onderzoek past ook volledig in de ambities die de Gemeenteraad van Castricum zelf in 2012 heeft uitgesproken.

Natuurlijk zijn er zorgen. Past het plan wel in de omgeving? Wordt er geen schade toegebracht aan de natuur eromheen? Wat betekent dit voor de vogels? Hoe zit het met de verkeersafwikkeling? Kunnen de initiatiefnemers garanderen dat DuynParc Castricum over 15 jaar niet verloederd zal zijn?  Past het Strandvondstenmuseum in deze opzet? Hoe zeker is het dat er geen sprake zal zijn van permanente bewoning? En is het aantal geplande woningen niet wat te veel van het goede?

Belanghebbenden betrekken bij ontwikkeling

Het is goed dat de zorgen van inwoners in een vroeg stadium worden uitgesproken. Dan kan er in de uitwerking van het initiatief maximaal rekening mee worden gehouden. Het proces van planontwikkeling is gelukkig anders dan een aantal jaren geleden. Destijds beklonken ontwikkelaars en gemeentebestuur plannen achter gesloten deuren. Pas in de laatste fase mochten inwoners en andere belanghebbenden er nog iets van vinden. Tegenwoordig worden plannen al in de embryonale fase met iedereen gedeeld. Inwoners en belanghebbenden kunnen dan, individueel dan wel als deelnemers aan een projectgroep, hun bijdrage leveren zodat ontwikkelaars in de uitwerking – waar mogelijk – rekening kunnen houden met hun verwachtingen.

CKenG is voorstander van de komst van DuynParc Castricum. De naam Landal GreenParks draagt er belangrijk aan bij dat onze gemeente krachtiger op de toeristische kaart van Nederland komt te staan. Naast hotels, B&B’s en (mini-)campings  ontbreekt een hoogwaardig park met vakantiebungalows in ‘ons’ aanbod. Met het realiseren van de plannen zijn 300 manjaren werk gemoeid, waar lokale ondernemers direct of indirect van kunnen profiteren. De komst van DuynParc Castricum betekent een impuls voor de horeca en detailhandel, met name in het dorpscentrum waar wordt gezocht naar mogelijkheden om te overleven. Bezoekers huren fietsen, besteden geld aan het strand en zorgen voor directe arbeidsplaatsen (18 FTE’s met kansen voor mensen met een beperking) en een groot aantal indirecte arbeidsplaatsen. Naar verwachting vloeit er meer dan een kwart miljoen Euro aan extra toeristenbelasting naar de gemeentekas.

Herstel van het duinbeeld

Wij hebben respect voor inwoners die de bescherming van de natuur hoog in hun vaandel hebben. Dat hebben wij ook. Specifiek dit stukje Castricum zal door de komst van het park eerder een meerwaarde krijgen dan minder waarde. Het gebied waar de vakantiewoningen zijn gepland is het resultaat van de afgravingen die rond 1865 hebben plaatsgevonden om de spoorlijn Alkmaar – Zaandam te kunnen aanleggen. Voorheen was er ter plaatse sprake van een glooiend duinlandschap met kenmerkende begroeiing. De initiatiefnemers willen het oorspronkelijke duinbeeld, dus dat van voor 1865, herstellen. Dat past wat ons betreft perfect in een gebied waar historie, archeologie en natuur samenkomen.

Ook biedt het plan een oplossing voor Kaptein Kaas. Het huidige uitzicht vanaf het spoor op de Zanderij is immers niet fraai of authentiek, maar wordt al jarenlang verhinderd door een enorm bedrijfspand, dat door een dwaling van toenmalige bestuurders enige decennia geleden op een plaats is gebouwd die daar helemaal niet geschikt voor is. Het bedrijfspand is groot, ontneemt het zicht op de duinrand en zorgt voor overlast door vrachtverkeer. Eigenlijk wil iedereen het bedrijf verplaatsen: de inwoners van Castricum, bezoekers aan het duingebied, de gemeente Castricum en de directie van Kaptein Kaas zelf. De vraag is alleen: wie gaat die uitplaatsing betalen? Het antwoord kennen we nu ook: Landal GreenParks.

Goed nieuws voor de inwoners van Castricum

Met een beetje goede wil zijn de inwoners van Castricum straks de grote winnaars als het nieuwe park haar deuren opent. Een fraaie, vrij toegankelijke, entree tot de duinen met een landschap dat in zijn oorspronkelijke staat is teruggebracht. Het enorme bedrijfspand is weg en vanaf Mezza Luna heeft men een geweldig uitzicht. Het park biedt straks mogelijk een nieuw zwembad of een extra zwembad. Toeristische profilering, economische impulsen, een oplevend dorpshart en behoud van voorzieningen die anders zouden verdwijnen. Alles verantwoord landschappelijk ingepast met 100% respect voor natuur, ecologie en duurzaamheid. Voor Landal GreenParks moet DuynParc Castricum een paradepaardje worden. Dan mag je van de initiatiefnemers ook een maximale inspanning in zorgvuldigheid en investering in kwaliteit verwachten.

Castricum Kern(en) Gezond vindt de bestudering van dit initiatief daarom méér dan de moeite waard. Wel zullen wij, zoals u dat gewend bent van ons, de gang van zaken voor, tijdens en na het haalbaarheidsonderzoek kritisch volgen en waar nodig proberen bij te sturen. Ook zullen wij gaandeweg de ontwikkelingen steeds de belanghebbenden, inwoners en deskundigen raadplegen en hun ideeën betrekken bij verdere planning en de uitvoering. Ons doel is niet blindelings een initiatief te ondersteunen, maar dat initiatief zorgvuldig te toetsen en te begeleiden. U kunt 100% op ons rekenen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *