CKenG vraagt aandacht voor bereikbaarheid op campings

Hoewel het seizoen inmiddels voorbij is, vraagt CKenG aandacht voor een probleem op de Kennemerduin campings. Op zowel Geversduin als Bakkum laat de bereikbaarheid via mobiele telefoons namelijk fors te wensen over. Dat is een slechte zaak in het kader van onze profilering als toeristische gemeente, maar bovenal zorgwekkend in noodgevallen waarbij een arts of 112 ingeschakeld moet worden.

Wij realiseren ons dat goede bereikbaarheid een zaak is tussen telecom providers en hun klanten, maar onze fractie wil evenwel de volgende vragen voorleggen aan het College:

  1. Bent u het met ons eens dat een goede telefonische bereikbaarheid van toeristische locaties, waar in het hoogseizoen duizenden bezoekers aan onze gemeente verblijven, van groot belang is?
  2. Welke initiatieven kunt u zelf nemen om te faciliteren dat de betrokken partijen met elkaar in gesprek gaan, teneinde dit probleem vóór het zomerseizoen 2016 te hebben opgelost?

Het College heeft 30 dagen de tijd om de schriftelijke vragen te beantwoorden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *