CKenG wil duidelijkheid van het college over grafietregens

Als dé gezondheidspartij van Castricum zou CKenG graag van het college antwoord krijgen op de volgende vragen:

1. Heeft het college kennis genomen van het rapport dat het RIVM deze week heeft uitgebracht over de grafietregens die worden veroorzaakt door de slakkenfabriek van Tata Steel?
2. Uit een inschatting van mogelijke gezondheidsrisico’s blijkt dat al lange tijd sprake is van zware metalen en PAK’s in de grafietregen. De effecten hiervan zijn vooral zichtbaar in Wijk aan Zee. In welke mate hebben de zware metalen en PAK’s naar uw inschatting ook Castricum kunnen bereiken, aangezien de wind bijna de helft van de tijd vanuit het zuidwesten (dus vanaf Tata Steel in de richting van onze gemeente) waait?
3. Volgens het RIVM is de geschatte blootstelling aan de metalen lood, mangaan en vanadium voor jonge kinderen zodanig dat dit ongewenst is voor hun gezondheid. Moeten ouders in Castricum zich zorgen maken of is dat niet het geval?
4. Tot op heden heeft het college nog niet over deze problematiek gecommuniceerd. Gaat u dat alsnog doen? Bent u van plan om nader te overleggen met uw collega’s van de gemeente Beverwijk, waar Wijk aan Zee onder valt? Of bent u van mening dat het gevaar voor de gezondheid in Castricum zodanig gering is dat dit rapport geen verdere opvolging behoeft?

De beantwoording van de door CKenG gestelde vragen komt donderdagavond 13 juni in de gemeenteraad aan de orde tijdens de commissievergadering Algemene Zaken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *